Funktionen Replace

Returnerer en streng, hvori en angivet understreng er erstattet med en anden understreng et bestemt antal gange.

Syntaks

Replace(udtryk, søg, erstat [, start ] [, antal ] [, sammenlign ] )

Syntaksen til funktionen Replace indeholder følgende argument:

Argument

Beskrivelse

udtryk

Obligatorisk. Et strengudtryk, der indeholder en understreng, som skal erstattes.

søg

Obligatorisk. Der søges efter en understreng.

erstat

Obligatorisk. En erstatningsunderstreng.

start

Valgfrit. Den position i udtryk, hvor søgningen efter understrengen skal starte. Hvis det udelades, benyttes 1.

antal

Valgfrit. Det antal understrengerstatninger, der skal udføres. Hvis det udelades, benyttes standardværdien -1, der angiver, at alle mulige erstatninger skal udføres.

sammenlign

Valgfrit. En numerisk værdi, der angiver, hvilken type sammenligning der skal anvendes ved evaluering af understrenge. De mulige værdier vises i afsnittet Indstillinger nedenfor.


Indstillinger

Argumentet sammenlign kan have følgende værdier:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbUseCompareOption

–1

Udfører en sammenligning ved hjælp af indstillingen i sætningen Option Compare.

vbBinaryCompare

0

Udfører en binær sammenligning.

vbTextCompare

1

Udfører en tekstsammenligning.

vbDatabaseCompare

2

Kun Microsoft Office Access 2007. Udfører en sammenligning på baggrund af oplysninger fra databasen.


Returværdier

Replace returnerer følgende værdier:

Hvis

returnerer Replace

udtryk har en længde på nul

En streng af længden nul ("").

udtryk er Null

En fejl.

søg har en længde på nul

En kopi af udtryk.

erstat har en længde på nul

En kopi af udtryk, hvor alle forekomster af søg er fjernet.

start > Len(udtryk)

En streng af længden nul.

count is 0

En kopi af udtryk.


Bemærkninger

Returværdien fra funktionen Replace er en streng, der er foretaget erstatninger i, og som begynder ved den position, der angives med start, og som ender ved slutningen af strengen udtryk. Det er ikke en kopi af den oprindelige streng fra start til slut.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×