Funktionen Rate

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Returnerer en dobbelt, der angiver renten i hver periode for en given periode.

Syntaks

Rate( nper , pmt, pv [, fv ] [, type ] [, guess ] )

Syntaksen til funktionen Rate indeholder følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

antalperioder

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver det samlede antal betalingsperioder i løbetiden. Hvis du f.eks. afdrager hver måned på et fireårigt billån, løber lånet over i alt 4 x 12 (eller 48) betalingsperioder.

betaling

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver det beløb, som forfalder i hver periode. Beløbet består som regel af et fast beløb og en rente, der ikke ændres i lånets løbetid.

nutidsværdi

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver den aktuelle værdi eller nutidsværdien af en række fremtidige betalinger eller indtægter. Hvis du f.eks. låner penge til at købe en bil, svarer lånebeløbet til nutidsværdien af de månedlige ydelser på billånet, som du skal betale til långiveren.

fremtidsværdi

Valgfrit. Variant, der angiver fremtidige værdi eller balance, som du vil, når du har foretaget den sidste betaling. For eksempel er den fremtidige værdi af et lån $0, da det er dens værdi efter den sidste betaling. Hvis du vil gemme 50.000 over 18 år til dit barns uddannelse, derefter er 50.000 dog den fremtidige værdi. Hvis udelades, antages 0.

type

Valgfrit. En variant, der angiver et tal, som viser, hvornår betalingerne skal forfalde. Brug 0, hvis betalingen forfalder ved afslutningen af betalingsperioden. Eller brug 1, hvis betalingen forfalder ved periodens begyndelse. Hvis argumentet udelades, benyttes 0.

estimat

Valgfrit. En variant, der angiver den værdi, som du anslår, at funktionen Rate vil returnere. Hvis det udelades, er estimat 0,1 (10 procent).


Bemærkninger

En annuitet består af en række faste ydelser over en periode. Det kan være et lån (f.eks. et huslån) eller en investering (f.eks. en opsparing med en månedlig indbetaling).

For alle argumenterne gælder det, at udgifter (f.eks. indbetalinger på en opsparingskonto) repræsenteres af negative tal, og indtægter (f.eks. udbytte) repræsenteres af positive tal.

Rate er en gentagelsesberegning. Der tages udgangspunkt i værdien for estimat, og funktionen Rate gentager beregningen, indtil resultatet har en præcisionsgrad, der højst afviger 0,00001 procent. Hvis Rate ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter 20 forsøg, kan funktionen ikke udføres. Hvis dit estimat er på 10 procent, og funktionen Rate mislykkes, skal du prøve med en anden værdi for estimat.

Eksempel

Bemærk: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I dette eksempel bruges funktionen Rate til at beregne renten på et lån ud fra det samlede antal betalinger (TotPmts), størrelsen af ydelsen (Payment), lånets nutidsværdi eller hovedstol (PVal), lånets fremtidsværdi (FVal), et tal, der angiver, om betalingen forfalder ved starten eller afslutningen af betalingsperioden (PayType), og en skønsmæssig angivelse af den forventede rente (Guess).

Dim Fmt, FVal, Guess, PVal
Dim Payment, TotPmts, PayType, APR
' When payments are made.
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
Fmt = "##0.00" ' Define percentage format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
Guess = .1 ' Guess of 10 percent.
PVal = InputBox("How much did you borrow?")
Payment = InputBox("What's your monthly payment?")
TotPmts = InputBox("How many monthly payments do " & _
"you have to make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end " & _
"of the month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
APR = (Rate(TotPmts, -Payment, PVal, _
FVal, PayType, Guess) * 12) * 100
MsgBox "Your interest rate is " & _
Format(CInt(APR), Fmt) & " percent."

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×