Funktionen RGB

Returnerer et Datatypen Lang, der repræsenterer en RGB-farveværdi.

Syntaks

RGB(rød, grøn, blå)

Syntaksen til funktionen RGB indeholder følgende argument:

Argument

Beskrivelse

rød

Obligatorisk. En variant (heltal). Et tal i området 0-255, begge tal inklusive, der repræsenterer den røde farvekomponent.

grøn

Obligatorisk. En variant (heltal). Et tal i området 0-255, begge tal inklusive, der repræsenterer den grønne farvekomponent.

blå

Obligatorisk. En variant (heltal). Et tal i området 0-255, begge tal inklusive, der repræsenterer den blå farvekomponent.


Bemærkninger

De programMetode og -egenskab, der accepterer en farveangivelse, forventer, at angivelsen repræsenterer en RGB-farveværdi. En RGB-farveværdi angiver den relative intensitet af rød, grøn og blå, som medfører, at der vises en bestemt farve.

Hvis et argument til funktionen RGB har en værdi, der er højere end 255, fortolkes værdien som 255.

I tabellen nedenfor angives en række standardfarver og de tilhørende værdier for rød, grøn og blå:

Farve

Rød værdi

Grøn værdi

Blå værdi

Sort

0

0

0

Blå

0

0

255

Grøn

0

255

0

Cyan

0

255

255

Rød

255

0

0

Magenta

255

0

255

Gul

255

255

0

Hvid

255

255

255


De RGB-farveværdier, der returneres af denne funktion, er ikke kompatible med de værdier, der bruges i Macintosh-operativsystemet. De kan benyttes i Microsoft-programmer til Macintosh, men de bør ikke bruges til at kommunikere farveændringer direkte til Macintosh-operativsystemet.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel vises det, hvordan funktionen RGB bruges til at returnere et heltal, der repræsenterer en RGB-farveværdi. Den bruges i forbindelse med de programmetoder og -egenskaber, der accepterer farveangivelser. Objektet MyObject og dets egenskab er kun medtaget som eksempel. Hvis MyObject ikke eksisterer, eller hvis det ikke har en farveegenskab, opstår der en fejl.

Dim RED, I, RGBValue, MyObject
' Return the value for Red.
Red = RGB(255, 0, 0)
' Initialize offset.
I = 75
RGBValue = RGB(I, 64 + I, 128 + I)
' Same as RGB(75, 139, 203).
' Set the Color property of MyObject to Red.
MyObject.Color = RGB(255, 0, 0)
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×