Funktionen Pmt

Returnerer et Datatypen Dobbelt, der angiver betalingen i forbindelse med en annuitet med periodiske, faste ydelser og fast rente.

Syntaks

Pmt(rente, antalperioder, nutidsværdi [, fremtidsværdi ] [, type ] )

Syntaksen til funktionen Pmt indeholder følgende argument:

Argument

Beskrivelse

rente

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver renten for hver periode. Hvis du f.eks. optager et billån med en effektiv årlig rente på 10 procent og betaler månedlige ydelser, er renten i hver periode 0,1/12 eller 0,0083.

antalperioder

Obligatorisk. Et datatypen Heltal, der angiver det samlede antal betalingsperioder i løbetiden. Hvis du f.eks. afdrager hver måned på et fireårigt billån, løber lånet over i alt 4 x 12 (eller 48) betalingsperioder.

nutidsværdi

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver nutidsværdien (eller den samlede sum) af en række fremtidige betalinger. Hvis du f.eks. låner penge til at købe en bil, svarer lånebeløbet til nutidsværdien af de månedlige ydelser på billånet, som du skal betale til långiveren.

fremtidsværdi

Valgfrit. En Datatypen Varians, der angiver den fremtidige værdi eller balance, efter du har foretaget den sidste betaling. Fremtidsværdien for et lån er f.eks. kr. 0, fordi det er lånets værdi efter den sidste ydelse. Hvis du derimod vil spare kr. 100.000 op i løbet af 18 år til dit barns uddannelse, er fremtidsværdien kr. 100.000. Hvis argumentet udelades, benyttes 0.

type

Valgfrit. En variant, der angiver, hvornår betalingerne skal forfalde. Brug 0, hvis betalingerne forfalder ved afslutningen af betalingsperioden. Eller brug 1, hvis betalingen forfalder ved periodens begyndelse. Hvis argumentet udelades, benyttes 0.


Bemærkninger

En annuitet er en finansieringsform, der består af en række faste betalinger over en periode. Det kan være et lån (f.eks. et huslån) eller en investering (f.eks. en opsparing med en månedlig indbetaling).

argumentrente og antalperioder skal beregnes ved hjælp af betalingsperioder, der er udtrykt i samme enheder. Hvis rente f.eks. beregnes i måneder, skal antalperioder også beregnes i måneder.

For alle argumenterne gælder det, at udgifter (f.eks. indbetalinger på en opsparingskonto) repræsenteres af negative tal, og indtægter (f.eks. udbytte) repræsenteres af positive tal.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen Pmt til at returnere den månedlige betaling på et lån i en bestemt periode. Eksemplet angiver renten for hver periode (APR / 12), det samlede antal betalinger (TotPmts), lånets nutidsværdi eller hovedstol (PVal), lånets fremtidsværdi (FVal) og et tal, der viser, om betalingen forfalder i begyndelsen eller slutningen af betalingsperioden.(PayType).

Dim Fmt, FVal, PVal, APR, TotPmts, PayType, Payment
' When payments are made.
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
Fmt = "###,###,##0.00" ' Define money format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
PVal = InputBox("How much do you want to borrow?")
APR = InputBox("What is the annual " & _
"percentage rate of your loan?")
If APR > 1 Then APR = APR / 100 ' Ensure proper form.
TotPmts = InputBox("How many monthly " & _
"payments will you make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments " & _
"at the end of month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
Payment = Pmt(APR / 12, TotPmts, -PVal, FVal, PayType)
MsgBox "Your payment will be " & _
Format(Payment, Fmt) & " per month."
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×