Funktionen PROGNOSE.ETS.STAT

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Returnerer en statistisk værdi som et resultat af en prognose for tidsserier.

Statistiktypen angiver, hvilken statistik der er blevet anmodet af denne funktion.

Syntaks

PROGNOSE. ETS.STAT (værdier, tidslinje, [statistik_type], [sæsonudsving], [data_fuldførelse], [akkumulering])

Funktionssyntaksen PROGNOSE. ETS.STAT har følgende argumenter:

 • Værdier    Påkrævet. Værdier er de historiske værdier, for hvilke du vil forudsige de næste punkter.

 • Tidslinje    Påkrævet. Den uafhængige matrix eller område af numeriske data. Datoerne på tidslinjen skal have et jævnt trin mellem sig og kan ikke være lig nul. Tidslinjen behøver ikke være sorteret, for PROGNOSE. ETS. STAT sorterer det implicit til beregninger. Hvis der ikke kan identificeres konstante trin på den angivne tidslinje, viser PROGNOSE.ETS. STAT fejlen #NUM! Hvis tidslinjen indeholder dubletværdier, giver PROGNOSE. ETS. STAT fejlen #VALUE! Hvis områderne på tidslinjen og værdierne ikke er af samme størrelse, giver PROGNOSE. ETS. STAT fejlen # I/T.

 • Statistiktype    Påkrævet. En numerisk værdi mellem 1 og 8, der angiver, hvilken statistisk der skal returneres for den beregnede prognose.

 • Sæsonudsving     Valgfri. En numerisk værdi. Standardværdien 1 betyder, at Excel automatisk registrerer sæsonudsving for prognosen og bruger positive heltal for længden af det sæsonbestemte mønster. 0 angiver ingen sæsonudsving, hvilket betyder, at prognosen bliver lineær. Positive heltal indikerer, at algoritmen skal bruge mønstre af denne længde som sæsonudsvingene. Ved alle andre værdier giver PROGNOSE.ETS.STAT fejlen #NUM!

  Det maksimale understøttede sæsonudsving er 8.760 (antal timer på et år). Eventuelle sæsonudsving over dette tal medfører fejlen #NUM! .

 • Data_fuldførelse    Valgfrit. Selvom tidslinjen kræver jævne trin mellem datapunkterne, understøtter PROGNOSE. ETS.STAT op til 30 % manglende data og justerer automatisk efter det. 0 angiver, at algoritmen definerer manglende punkter som nuller. Standardværdien 1 behandler manglende punkter således, at de udgør gennemsnittet af de tilstødende punkter.

 • Akkumulering    Valgfrit. Selvom tidslinjen kræver et jævn trin mellem datapunkterne, akkumulerer PROGNOSE.ETS.STAT flere point, som har samme tidsstempel. Akkumulationsparametret er en numerisk værdi, der viser, hvilken metode, der skal bruges til at akkumulere flere værdier med samme tidsstempel. Standardværdien 0 bruger GENNEMSNITLIG, mens andre indstillinger er SUM, TÆL, TÆLV, MIN, MAX, MEDIAN.

Følgende valgfrie statistikker kan returneres:

 • Alpha-parameter for ETS-algoritme    Returnerer basisværdiparameteren - en højere værdi giver mere vægt til de seneste datapunkter.

 • Beta-parameter for ETS-algoritme    Returnerer tendensværdiparameteren - en højere værdi giver mere vægt til den seneste tendens.

 • Gamma-parameter for ETS-algoritme    Returnerer sæsonudsvingsværdiparameteren - en højere værdi giver mere vægt til den seneste sæsonbestemte periode.

 • MASE-metrik    Returnerer den gennemsnitlige absolutte skalerede fejlmetrik - et mål for nøjagtigheden af prognoser.

 • SMAPE-metrik    Returnerer den symmetriske gennemsnitlige absolutte procentvise fejlmetrik - et mål for nøjagtigheden baseret på fejlprocenten.

 • MAE-metrik    Returnerer den symmetriske gennemsnitlige absolutte procentvise fejlmetrik - et mål for nøjagtigheden baseret på fejlprocenten.

 • RMSE-metrik    Returnerer kvadratroden af den gennemsnitlige fejlmetrik - et mål for forskellene mellem forventede og observerede værdier.

 • Registreret trinstørrelse    Returnerer den registrerede trinstørrelse på den historiske tidslinje.

Hente et eksempel på projektmappe

Klik på linket for at hente en projektmappe med Excel FORECAST. ETS funktionen eksempler

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Communityfå support i svar communityeller foreslå en ny funktion eller forbedring af Excel bruger Voice.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Prognosefunktioner (reference)

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×