Funktionen PI

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen PI i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer tallet 3,14159265358979, som er den matematiske konstant pi, med 15 cifres nøjagtighed.

Syntaks

PI()

Syntaksen for funktionen PI indeholder ingen argumenter:

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Radius

3

Formel

Beskrivelse

Resultat

=PI()

Returnerer pi.

3,141592654

=PI()/2

Returnerer pi divideret med 2.

1,570796327

=PI()*(A3^2)

En cirkels område med radius beskrevet i A3.

28,27433388

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×