Funktionen NUTIDSVÆRDI

Beregner nettonutidsværdien af en investering ved hjælp af en diskonteringssats og en række fremtidige ydelser (negative værdier) og indtægter (positive værdier).

Syntaks

NUTIDSVÆRDI(rente;værdi1;værdi2;...)

Rente     er diskonteringssatsen for en hel periode.

Værdi1; værdi2;...     er 1 til 29 argumenter, der repræsenterer ydelserne og indtægten. Værdi1; værdi2;... skal være ensartet fordelt i tid og forekomme i slutningen af hver periode. NUTIDSVÆRDI bruger rækkefølgen for værdi1; værdi2;... til at fortolke rækkefølgen i pengestrømme. Sørg for at skrive ydelses- og indtægtsværdierne i den korrekte rækkefølge. Argumenter, som er tal, tomme, logiske værdier eller tekstrepræsentationer af tal, tælles, men argumenter, som er fejlværdier eller tekst, der ikke kan omsættes til tal, ignoreres.

Bemærk!

 • Investeringen NUTIDSVÆRDI begynder én periode før datoen for pengestrømsværdien værdi1 og slutter med den sidste pengestrøm på listen. Beregningen af NUTIDSVÆRDI er baseret på fremtidige pengestrømme. Hvis den første pengestrøm optræder i begyndelsen af den første periode, skal den første værdi lægges til resultatet af NUTIDSVÆRDI og ikke medtages i værdiargumenterne. Se eksemplerne nedenfor for at få flere oplysninger.

 • Hvis n er antallet af pengestrømme på listen over værdier, er formlen for NUTIDSVÆRDI:

  Ligning

 • NUTIDSVÆRDI svarer til funktionen NV (nutidsværdi). Hovedforskellen mellem NV og NUTIDSVÆRDI er, at NV giver mulighed for, at pengestrømme enten begynder først eller sidst i perioden. Til forskel fra de variable pengestrømsværdier for NUTIDSVÆRDI, skal pengestrømme for NV være konstante i hele investeringsperioden. Oplysninger om annuiteter og regnskabsfunktioner finder du under NV.

Eksempel 1

Følgende eksempel viser, at:

 • Rente er den årlige diskontosats.

 • Værdi1 er startomkostningen ét år fra dags dato.

 • Værdi2 er afkastet det første år.

 • Værdi3 er afkastet det andet år.

 • Værdi4 er afkastet det tredje år.

I eksemplet medtager du startomkostningen på 10.000 kr. som en af værdierne, fordi ydelsen forekommer i slutningen af den første periode.

Rente

Værdi1

Værdi2

Værdi3

Værdi4

Formel

Beskrivelse (resultat)

10%

-10000

3000

4200

6800

=NUTIDSVÆRDI([Rente]; [Værdi1]; [Værdi2]; [Værdi3]: [Værdi4])

Nettonutidsværdien af denne investering (1.188,44)

Eksempel 2

Følgende eksempel viser, at:

 • Rente er den årlige diskontosats. Den kan enten repræsentere inflationsprocenten eller renten på en konkurrerende investering.

 • Værdi1 er startomkostningen ét år fra dags dato.

 • Værdi2 er afkastet det første år.

 • Værdi3 er afkastet det andet år.

 • Værdi4 er afkastet det tredje år.

 • Værdi5 er afkastet det fjerde år.

 • Værdi6 er afkastet det femte år.

I eksemplet medtager du ikke startomkostningen på 40.000 kr. som en af værdierne, fordi ydelsen forekommer i begyndelsen af den første periode.

Rente

Værdi1

Værdi2

Værdi3

Værdi4

Værdi5

Værdi6

Formel

Beskrivelse (resultat)

8%

-40000

8000

9200

10000

12000

14500

=NUTIDSVÆRDI(Rente; [Værdi2]; [Værdi3]; [Værdi4]; [Værdi5]; [Værdi6])+[Værdi1]

Nettonutidsværdien af denne investering (1.922,06)

8%

-40000

8000

9200

10000

12000

14500

=NUTIDSVÆRDI(Rente; [Værdi2]; [Værdi3]; [Værdi4]; [Værdi5]; [Værdi6]; -9000)+[Værdi1]

Nettonutidsværdien af denne investering, med et tab det sjette år på 9000 (-3.749,47)

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×