Funktionen NPer

Returnerer et Datatypen Dobbelt, der angiver antallet af perioder for en annuitet med periodiske, faste ydelser og fast rente.

Syntaks

NPer(rente, betaling, nutidsværdi [, fremtidsværdi ] [, type ] )

Syntaksen for funktionen NPer indeholder følgende argument:

Argument

Beskrivelse

rente

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver renten for en periode. Hvis du f.eks. optager et billån med en effektiv årlig rente på 10 procent og månedlige ydelser, er renten for hver periode 0,1/12 eller 0,0083.

betaling

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver det beløb, som forfalder i hver periode. Beløbet består som regel af et fast beløb og en rente, der ikke ændres i lånets løbetid.

nutidsværdi

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver den aktuelle værdi eller nutidsværdien af en række fremtidige betalinger eller indtægter. Hvis du f.eks. låner penge til at købe en bil, svarer lånebeløbet til nutidsværdien af de månedlige ydelser på billånet, som du skal betale til långiveren.

fremtidsværdi

Valgfrit. En Datatypen Varians, der angiver den fremtidige værdi eller balance, efter du har foretaget den sidste betaling. Fremtidsværdien for et lån er f.eks. kr. 0, fordi det er lånets værdi efter den sidste ydelse. Hvis du derimod vil spare kr. 100.000 op i løbet af 18 år til dit barns uddannelse, er fremtidsværdien kr. 100.000. Hvis argumentet udelades, benyttes 0.

type

Valgfrit. En variant, der angiver, hvornår betalingerne skal forfalde. Brug 0, hvis betalingerne forfalder ved afslutningen af betalingsperioden. Eller brug 1, hvis betalingen forfalder ved periodens begyndelse. Hvis argumentet udelades, benyttes 0.


Bemærkninger

En annuitet er en finansieringsform, der består af en række faste betalinger over en periode. Det kan være et lån (f.eks. et huslån) eller en investering (f.eks. en opsparing med en månedlig indbetaling).

For alle argument gælder det, at betalinger (f.eks. indbetalinger på en opsparingskonto) repræsenteres af negative tal og indtægter (f.eks. dividende) repræsenteres af positive tal.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen NPer til at returnere det antal perioder, hvor der skal betales ydelse på et lån. Lånets værdier er indeholdt i PVal. Desuden angives den procentvise rentesats for hver periode (APR / 12), betalingen (Payment), lånets fremtidige værdi (FVal) og et tal, der viser, om betalingen forfalder ved betalingsperiodens begyndelse eller afslutning (PayType).

Dim FVal, PVal, APR, Payment, PayType, TotPmts
' When payments are made.
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
PVal = InputBox("How much do you want to borrow?")
APR = InputBox("What is the annual percentage " & _
"rate of your loan?")
If APR > 1 Then APR = APR / 100 ' Ensure proper form.
Payment = InputBox("How much do you " & _
"want to pay each month?")
PayType = MsgBox("Do you make payments " & _
"at the end of month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
TotPmts = NPer(APR / 12, -Payment, PVal, FVal, PayType)
If Int(TotPmts) <> TotPmts Then
TotPmts = Int(TotPmts) + 1
End If
MsgBox "It will take you " & TotPmts & _
" months to pay off your loan."
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×