Funktionen NORMFORDELING

Returnerer normalfordelingen for den angivne middelværdi og standardafvigelse. Denne funktion finder mange anvendelser inden for statistik, herunder hypotetiske test.

Vigtigt: Denne funktion er erstattet af en eller flere nye funktioner, som kan give større nøjagtighed, og hvis navne bedre afspejler brugen af dem. Selvom denne funktion stadig er tilgængelig af hensyn til bagudkompatibilitet, er det dog en god ide at overveje at bruge de nye funktioner fra nu af, da funktionen muligvis ikke vil være tilgængelige i fremtidige versioner af Excel.

Du kan finde flere oplysninger om den nye funktion under Funktionen NORMALFORDELING.

Syntaks

NORMFORDELING(x;middelværdi;standardafv;kumulativ)

Syntaksen for funktionen NORMFORDELING har følgende argumenter:

 • X     Påkrævet. Den værdi, funktionen ønskes evalueret for.

 • Middelværdi     Påkrævet. Det matematiske gennemsnit af fordelingen.

 • Standardafv     Påkrævet. Standardafvigelsen for den stokastiske variabel.

 • Kumulativ     Påkrævet. En logisk værdi, som bestemmer funktionens form. Hvis kumulativ er SAND, returneres fordelingsfunktionen, og hvis FALSK, returneres tæthedsfunktionen.

Bemærkninger

 • Hvis middelværdi eller standardafv er ikke-numerisk, returnerer NORMFORDELING fejlværdien #VÆRDI!.

 • Hvis standardafv ≤ 0, returnerer NORMFORDELING fejlværdien #NUM!.

 • Hvis middelværdi = 0, standardafv = 1 og kumulativ = TRUE, returnerer NORMFORDELING standardnormalfordelingen STANDARDNORMALFORDELING.

 • Ligningen for normalfordelingsfunktionen (kumulativ = FALSE) er:

  Ligning

 • Når kumulativ = TRUE, er formlen integralet fra negativ uendeligt til x af den givne formel.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

42

Den værdi, som funktionen ønskes evalueret for.

40

Middelværdien for den stokastiske variabel

1,5

Standardafvigelsen for den stokastiske variabel

Formel

Beskrivelse

Resultat

=NORMFORDELING(A2;A3;A4;SAND)

Den kumulative fordelingsfunktion for ovenstående betingelser

0,9087888

=NORMFORDELING(A2;A3;A4;FALSK)

Sandsynlighedsfunktion for ovenstående betingelser

0,10934

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×