Funktionen MsgBox

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Funktionen viser en meddelelse i en dialogboks, afventer, at brugeren trykker på en knap, og returnerer et heltal, der angiver, hvilken knap brugeren klikkede på.

Syntaks

MsgBox ( prompt [knapper ] [Titel ] [, HjælpFil ] [kontekst ] )

Syntaksen for funktionen MsgBox har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

prompten

Der er påkrævet. Strengudtryk vises som meddelelsen i dialogboksen. Den maksimale længde på prompten er cirka 1024 tegn, afhængigt af bredden på de tegn, der bruges. Hvis prompten består af mere end én linje, kan du adskille linjerne ved hjælp af en transport CR-tegn (Chr(13)), et linjeskifttegn (Chr(10)), eller vognretur – linjeskift kombination af tegnet (Chr(13) & Chr(10)) mellem hver linje.

knapper

Valgfrit. Et numerisk udtryk, der er summen af de værdier, som angiver antallet og typen af de knapper, der skal vises, ikontypografien, standardknappen og meddelelsesboksens modalitet. Hvis dette argument udelades, er standardværdien for knapper 0.

titel

Valgfrit. Et strengudtryk, der vises på titellinjen i dialogboksen. Hvis du udelader argumentet titel, vises programnavnet på titellinjen.

HelpFile

Valgfrit. Et strengudtryk, der identificerer den Hjælp-fil, som bruges til kontekstafhængig Hjælp i dialogboksen. Hvis argumentet hjælpfil angives, skal du også angive argumentet kontekst.

kontekst

Valgfrit. Et numerisk udtryk, der angiver det Hjælp-kontekstnummer, som Hjælp-forfatteren har tildelt det relevante emne i Hjælp. Hvis kontekst er angivet, skal du også angive hjælpfil.


Indstillinger

Der er følgende indstillinger for argumentknapper:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbOKOnly

0

Vis kun knappen OK.

vbOKCancel

1

Vis knapperne OK og Annuller.

vbAbortRetryIgnore

2

Vis knapperne Afbryd, Forsøg igen og Ignorer.

vbYesNoCancel

3

Vis knapperne Ja, Nej og Annuller.

vbYesNo

4

Vis knapperne Ja og Nej.

vbRetryCancel

5

Vis knapperne Forsøg igen og Annuller.

vbCritical

16

Vis ikonet Alvorlig meddelelse.

vbQuestion

32

Få vist ikon Advarsel forespørgsel    .

vbExclamation

48

Vise Advarsel    ikon.

vbInformation

64

Vis ikonet Meddelelse.

vbDefaultButton1

0

Første knap er standardknap.

vbDefaultButton2

256

Anden knap er standardknap.

vbDefaultButton3

512

Tredje knap er standardknap.

vbDefaultButton4

768

Fjerde knap er standardknap.

vbApplicationModal

0

Programmodal – brugeren skal reagere på meddelelsesboksen, inden arbejdet i det aktuelle program kan genoptages.

vbSystemModal

4096

Systemmodal – alle programmer afbrydes, indtil brugeren har reageret på meddelelsesboksen.

vbMsgBoxHelpButton

16384 som standard

Føjer knappen Hjælp til meddelelsesboksen.

VbMsgBoxSetForeground

65536

Angiver, at meddelelsesboksen skal være det forreste vindue.

vbMsgBoxRight

524288

Teksten højrejusteres.

vbMsgBoxRtlReading

1048576

Angiver, at teksten skal vises fra højre mod venstre (på hebraiske og arabiske systemer).


Tip: I Access 2010 har Udtryksgeneratoren IntelliSense, så du kan se, hvilke argumenter udtrykket kræver. 

Den første gruppe værdier (0–5) angiver, hvor mange og hvilken type knapper der skal vises i dialogboksen. Den anden gruppe (16, 32, 48, 64) angiver ikontypografien. Den tredje gruppe (0, 256, 512) bestemmer standardknappen, og den fjerde gruppe (0, 4096) bestemmer meddelelsesboksens modalitet. Brug kun ét tal fra hver gruppe, når du skal lægge tal sammen for at få den endelige værdi for argumentet knapper.

Bemærk: Disse konstanter angives af Visual Basic for Applications. Som et resultat kan navnene bruges overalt i din kode i stedet for de faktiske værdier.

Returværdier

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbOK

1

OK

vbCancel

2

Annuller

vbAbort

3

Afbryd

vbRetry

4

Forsøg igen

vbIgnore

5

Ignorer

vbYes

6

Ja

vbNo

7

Nej


Bemærkninger

Når både HjælpFil og kontekst er til rådighed, brugeren kan trykke på F1 (Windows) eller HELP (Macintosh) for at få vist det Hjælp-emne, der svarer til konteksten. Visse host-programmer, for eksempel Microsoft Office Excel 2007, tilføje også automatisk knappen Hjælp til dialogboksen.

Hvis dialogboksen indeholder knappen Annuller, kan du annullere både med tasten ESC og knappen Annuller. Hvis dialogboksen indeholder knappen Hjælp, er der kontekstafhængig Hjælp til dialogboksen. Der returneres imidlertid ikke nogen værdi, før du har klikket på en af de andre knapper.

Bemærk: Hvis du vil angive mere end det første navngivne argument, skal du bruge MsgBox i en udtryk. Hvis du vil udelade nogle position argumenter, skal du medtage den tilsvarende kommaafgrænser.

Eksempel

Bemærk: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I dette eksempel bruges funktionen MsgBox til at vise en alvorlig fejlmeddelelse i en dialogboks med knapperne Ja og Nej. Knappen Nej er angivet som standardsvar. Den knap, som brugeren klikker på, bestemmer, hvilken værdi funktionen MsgBox returnerer. I dette eksempel antages det, at DEMO.HLP er en Hjælp-fil, der indeholder et emne med et Hjælp-kontekstnummer, som svarer til 1000.

Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString
Msg = "Do you want to continue?"
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
Title = "MsgBox Demonstration"
Help = "DEMO.HLP"
Ctxt = 1000
Response = MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt)
If Response = vbYes Then ' User chose Yes.
MyString = "Yes" ' Perform some action.
Else ' User chose No.
MyString = "No" ' Perform some action.
End If

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×