Funktionen Mid

Returnerer en variant (streng), der indeholder et givet antal tegn fra en streng.

Syntaks

Mid(streng, start [, længde ] )

Syntaksen til funktionen Mid indeholder følgende argument:

Argument

Beskrivelse

streng

Påkrævet. Et strengudtryk, der returneres tegn fra. Hvis streng indeholder Null, returneres Null.

start

Obligatorisk. Et Datatypen Lang, der angiver en tegnposition i argumentet streng, hvorfra returneringen af tegn skal begynde. Hvis start er større end antallet af tegn i streng, returnerer Mid en streng af længden nul ("").

længde

Valgfrit. En variant (langt heltal), der angiver det antal tegn, som skal returneres. Hvis det udelades, eller hvis der er færre tegn i teksten end i længde (inklusive tegnet på positionen start), returneres alle tegn fra positionen start til slutningen af strengen.


Bemærkninger

Hvis du vil bestemme antallet af tegn i argumentet streng, skal du bruge funktionen Len.

Bemærk: Du kan bruge funktionen MidB i forbindelse med bytedata i en streng, f.eks. ved dobbeltbytetegnsæt (DBCS-sprog). I så fald angiver argument antallet af byte i stedet for at angive antallet af tegn. Det andet eksempel nedenfor viser en eksempelkode, hvor funktionen MidB anvendes.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I det første eksempel bruges funktionen Mid til at returnere et givet antal tegn fra en streng.

Dim MyString, FirstWord, LastWord, MidWords
MyString = "Mid Function Demo" ' Opret en streng.
FirstWord = Mid(MyString, 1, 3) ' Returnerer "Mid".
LastWord = Mid(MyString, 14, 4) ' Returnerer "Demo".
MidWords = Mid(MyString, 5) ' Returnerer "Function Demo".

I det andet eksempel bruges MidB og en brugerdefineret funktion (MidMbcs) også til at returnere tegn fra strengen. Forskellen er, at inputstrengen er ANSI, og længden er i byte.

Function MidMbcs(ByVal str as String, start, length)
MidMbcs = StrConv(MidB(StrConv(str, vbFromUnicode), _
start, length), vbUnicode)
End Function
Dim MyString
MyString = "AbCdEfG"
' Hvor "A", "C", "E" og "G" er DBCS og "b", "d"
' og "f" er SBCS.
MyNewString = Mid(MyString, 3, 4)
' Returnerer ""CdEf"
MyNewString = MidB(MyString, 3, 4)
' Returnerer ""bC"
MyNewString = MidMbcs(MyString, 3, 4)
' Returnerer "bCd"
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×