Funktionen Mid

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Returnerer en variant (streng), der indeholder et givet antal tegn fra en streng.

Syntaks

Mid( streng, start [, længde ] )

Midt syntaksen for funktionen har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

streng

Der er påkrævet. strengudtryk som tegn, der returneres fra. Hvis strengen ikke indeholder Null-værdier, returneres Null .

start

Der er påkrævet. Lang. Tegn i streng , hvor den del at blive ført begynder. Hvis start er større end antallet af tegn i streng, midt returnerer en streng af længden nul ("").

længde

Valgfrit. En variant (langt heltal), der angiver det antal tegn, som skal returneres. Hvis det udelades, eller hvis der er færre tegn i teksten end i længde (inklusive tegnet på positionen start), returneres alle tegn fra positionen start til slutningen af strengen.


Bemærkninger

Hvis du vil bestemme antallet af tegn i streng, skal du bruge funktionen Len.

Bemærk: Bruge funktionen MIDTB med bytedata, der er indeholdt i en streng, som dobbelt-byte-tegn sæt sprog. I stedet for at angive antallet tegn, argumenterne, skal du angive antallet af byte. For eksempelkode, der bruger MIDTB, skal du se det andet eksempel i emnet Eksempel.

Eksempel

Bemærk: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I det første eksempel bruges funktionen Mid til at returnere et givet antal tegn fra en streng.

Dim MyString, FirstWord, LastWord, MidWords
MyString = "Mid Function Demo" ' Create text string.
FirstWord = Mid(MyString, 1, 3) ' Returns "Mid".
LastWord = Mid(MyString, 14, 4) ' Returns "Demo".
MidWords = Mid(MyString, 5) ' Returns "Function Demo".

I det andet eksempel bruges MidB og en brugerdefineret funktion (MidMbcs) også til at returnere tegn fra strengen. Forskellen er, at inputstrengen er ANSI, og længden er i byte.

Function MidMbcs(ByVal str as String, start, length)
MidMbcs = StrConv(MidB(StrConv(str, vbFromUnicode), _
start, length), vbUnicode)
End Function
Dim MyString
MyString = "AbCdEfG"
' Where "A", "C", "E", and "G" are DBCS and "b", "d",
' and "f" are SBCS.
MyNewString = Mid(MyString, 3, 4)
' Returns ""CdEf"
MyNewString = MidB(MyString, 3, 4)
' Returns ""bC"
MyNewString = MidMbcs(MyString, 3, 4)
' Returns "bCd"

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×