Funktionen MacScript

Udfører et AppleScript-script og returnerer en eventuel værdi, der returneres af scriptet.

Syntaks

MacScript(script)

Argumentet script er et strengudtryk. Udtrykket kan enten være en række AppleScript-kommandoer, eller det kan angive navnet på et AppleScript-script eller en scriptfil.

Bemærkninger

Scripts med flere linjer kan oprettes ved at integrere tegn for vognretur (Chr(13)).

Eksempel

I dette eksempel bruges funktionen MacScript til at åbne dialogboksen Vælg arkiv (standarddialogboksen til filhåndtering i Macintosh). Hele filstien, der er valgt af brugeren, returneres. Hvis det er relevant, angives filtypen foran stiangivelsen.

ThePath$ = Macscript("ChooseFile")
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×