Funktionen MIRR

Returnerer et Datatypen Dobbelt, der angiver det regulerede interne afkast for en række periodiske pengestrømme (udgifter og indtægter).

Syntaks

MIRR(værdier(), finansieringsrente, geninvesteringsrente)

Syntaksen til funktionen MIRR indeholder følgende tre argument:

Argument

Beskrivelse

værdier ()

Obligatorisk. En matrix med værdier af typen dobbelt reelt tal, der angiver pengestrømsværdier. Matrixen skal indeholde mindst én negativ værdi (en udgift) og én positiv værdi (en indtægt).

finansieringsrente

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver den rente, som betales i form af finansieringsomkostninger.

geninvesteringsrente

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver den rente, som udgør afkastet på investerede midler.


Bemærkninger

Det regulerede interne afkast er en beregning af den interne forrentning, når udgifter og indtægter finansieres med forskellige rentesatser. Funktionen MIRR tager hensyn til både investeringsomkostningerne (finansieringsrente) og det afkast, som de geninvesterede midler giver (geninvesteringsrente).

argumentfinansieringsrente og geninvesteringsrente skal være procentsatser, der udtrykkes med decimalværdier. 12 procent udtrykkes f.eks. som 0,12.

Funktionen MIRR anvender rækkefølgen af værdierne i en matrix til at fortolke rækkefølgen af udgifter og indtægter. Du skal derfor sørge for, at udgifter og indtægter står i den korrekte rækkefølge.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen MIRR til at returnere det regulerede interne afkast for en serie af pengestrømme, der er indeholdt i matrixen Values(). LoanAPR repræsenterer finansieringsrenten, og InvAPR repræsenterer forrentningen af de geninvesterede midler.

Dim LoanAPR, InvAPR, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
LoanAPR = .1 ' Loan rate.
InvAPR = .12 ' Reinvestment rate.
Fmt = "#0.00" ' Define money format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = MIRR(Values(), LoanAPR, InvAPR)
Msg = "The modified internal rate of return " & _
"for these five cash flows is"
Msg = Msg & Format(Abs(RetRate) * 100, Fmt) & "%."
' Display internal return rate.
MsgBox Msg
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×