Funktionen Loc

Bemærk: Den funktion, metode, objekt eller egenskab, som beskrives i dette emne er deaktiveret, hvis Microsoft Jet-udtrykstjenesten er i sandkassetilstand, der forhindrer evaluering af udtryk, der muligvis ikke er sikre. Yderligere oplysninger om sandkassetilstand finder du i Hjælp ved at søge på "sandkassetilstand".

Returnerer et Datatypen Lang, der angiver den aktuelle læse-/skriveposition i en åben fil.

Syntaks

Loc(filnummer)

Det obligatoriske argumentfilnummer skal være et gyldigt datatypen Heltalfilnummer.

Bemærkninger

Nedenfor beskrives returværdien for hver filadgangstilstand:

Tilstand

Returværdi

Random

Nummeret på den sidste post, der er læst fra eller skrevet til filen.

Sequential

Den nuværende byteposition i filen divideret med 128. Oplysninger, der returneres af funktionen Loc for sekventielle filer, bruges dog ikke og er ikke obligatoriske.

Binary

Positionen for den sidste byte, der er blevet læst eller skrevet.


Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen Loc til at returnere den nuværende læse-/skriveposition i en åben fil. I dette eksempel antages det, at TESTFILE er en tekstfil med nogle få linjer med eksempeldata.

Dim MyLocation, MyLine
' Open file just created.
Open "TESTFILE" For Binary As #1
' Loop until end of file.
Do While MyLocation < LOF(1)
' Read character into variable.
MyLine = MyLine & Input(1, #1)
' Get current position within file.
MyLocation = Loc(1)
' Print to the Immediate window.
Debug.Print MyLine; Tab; MyLocation
Loop
Close #1 ' Close file.
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×