Funktionen Len

Returnerer et Datatypen Lang, som angiver antallet af tegn i en streng eller det antal byte, der skal bruges for at gemme en variabel.

Syntaks

Len(streng | varnavn)

Syntaksen til funktionen Len indeholder følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

streng

Ethvert gyldigt strengudtryk. Hvis streng indeholder Null, returneres Null.

varnavn

Ethvert gyldigt variabelnavn. Hvis varnavn indeholder Null, returneres Null. Hvis varnavn er en Datatypen Varians, fortolker funktionen Len det som en streng og returnerer altid det antal tegn, som det indeholder.


Bemærkninger

Et (og kun et) af de to mulige argument skal angives. I forbindelse med brugerdefineret type, returnerer funktionen Len størrelsen, som den skrives til filen.

Bemærk:  Du kan bruge funktionen LenB i forbindelse med bytedata i en streng, f.eks. ved dobbeltbytetegnsæt (DBCS-sprog). I så fald returnerer funktionen LenB det antal byte, der bruges til at repræsentere strengen, i stedet for antallet af tegn i stregen. Når der anvendes brugerdefinerede typer, returnerer LenB størrelsen i hukommelsen, herunder eventuel udfyldning mellem elementerne. Det andet eksempel nedenfor viser eksempelkode, hvor funktionen LenB benyttes.

Bemærk: Len kan muligvis ikke bestemme det faktiske antal nødvendige lagerbytes, når funktionen bruges i forbindelse med strenge med variabel længde i brugerdefinerede datatyper.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I det første eksempel bruges Len til at returnere antallet af tegn i en streng eller det antal byte, der kræves for at lagre en variabel. Blokken Type...End Type, der angiver CustomerRecord, skal indledes med nøgleordet Private, hvis det vises i et klassemodul. I et standardmodul kan en Type-sætning være Public.

Type CustomerRecord    ' Define user-defined type.
ID As Integer ' Place this definition in a
Name As String * 10 ' standard module.
Address As String * 30
End Type
Dim Customer As CustomerRecord ' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, MyCur As Currency
Dim MyString, MyLen
MyString = "Hello World" ' Initialize variable.
MyLen = Len(MyInt) ' Returns 2.
MyLen = Len(Customer) ' Returns 42.
MyLen = Len(MyString) ' Returns 11.
MyLen = Len(MyCur) ' Returns 8.

I det andet eksempel bruges LenB og en brugerdefineret funktion (LenMbcs) til at returnere antallet af bytetegn i en streng, hvis ANSI bruges til at repræsentere strengen.

Function LenMbcs (ByVal str as String)
LenMbcs = LenB(StrConv(str, vbFromUnicode))
End Function
Dim MyString, MyLen
MyString = "ABc"
' Where "A" and "B" are DBCS and "c" is SBCS.
MyLen = Len(MyString)
' Returns 3 - 3 characters in the string.
MyLen = LenB(MyString)
' Returns 6 - 6 bytes used for Unicode.
MyLen = LenMbcs(MyString)
' Returns 5 - 5 bytes used for ANSI.
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×