Funktionen Left

Returnerer en variant (streng), der indeholder et angivet antal tegn fra venstre side af en streng.

Syntaks

Left( streng, længde )

Syntaksen for funktionen Left indeholder følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

streng

Påkrævet. Strengudtryk, som tegnene yderst til venstre returneres fra. Hvis streng indeholder null, returneres null.

længde

Påkrævet. Variant (Lang). numerisk udtryk angiver, hvor mange tegn der skal returneres. Hvis 0, returneres en streng med en længde på nul (""). Hvis større eller lig med antallet af tegn i streng, returneres hele strengen.


Bemærkninger

For at fastslå antallet af tegn i streng skal du bruge funktionen LÆNGDE.

Bemærk:  Brug funktionen VENSTREB med bytedata, der er indeholdt i en streng. I stedet for at angive antallet af tegn, der skal returneres, angiver længde antallet af byte.

Eksempel

Bemærk: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I dette eksempel bruges funktionen VENSTRE til at returnere et angivet antal tegn fra venstre side af en streng.

Dim AnyString, MyStr
AnyString = "Hello World" ' Define string.
MyStr = Left(AnyString, 1) ' Returns "H".
MyStr = Left(AnyString, 7) ' Returns "Hello W".
MyStr = Left(AnyString, 20) ' Returns "Hello World".
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×