Funktionen LOF

Bemærk: Den funktion, metode, objekt eller egenskab, som beskrives i dette emne er deaktiveret, hvis Microsoft Jet-udtrykstjenesten er i sandkassetilstand, der forhindrer evaluering af udtryk, der muligvis ikke er sikre. Yderligere oplysninger om sandkassetilstand finder du i Hjælp ved at søge på "sandkassetilstand".

Returnerer et Datatypen Lang, der repræsenterer bytestørrelsen på en fil, som er åbnet ved hjælp af sætningen Open.

Syntaks

LOF(filnummer)

Det obligatoriske argumentfilnummer skal være et datatypen Heltal, der indeholder et gyldigt filnummer.

Bemærk:  Brug funktionen FileLen til at få længden af en fil, der ikke er åben.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen LOF til at bestemme størrelsen af en åben fil. I eksemplet antages det, at TESTFILE er en tekstfil, der indeholder eksempeldata.

Dim FileLength
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file.
FileLength = LOF(1) ' Get length of file.
Close #1 ' Close file.
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×