Funktionen LBound

Returnerer et Datatypen Lang, der indeholder den lavest mulige indeksværdi for den angivne dimension af en matrix.

Syntaks

LBound(matrixnavn [, dimension ] )

Syntaksen til funktionen LBound indeholder følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

matrixnavn

Obligatorisk. Navnet på matrixvariabel. Følger reglerne for navngivning af standardvariabler.

dimension

Valgfrit. En variant (langt heltal), der angiver, hvilken dimensions nedre grænse der skal returneres. Brug 1 for den første dimension, 2 for den anden osv. Hvis dimension udelades, benyttes 1.


Bemærkninger

Funktionen LBound bruges sammen med funktionen UBound til at bestemme størrelsen af en matrix. Du kan bruge funktionen UBound til at finde den øvre grænse for en matrixdimension.

LBound returnerer værdierne i nedenstående tabel for en matrix med følgende dimensioner:

Dim A(1 To 100, 0 To 3, -3 To 4)

Sætning

Returværdi

LBound(A, 1)

1

LBound(A, 2)

0

LBound(A, 3)

-3


Den nedre grænse for en dimension er som standard enten 0 eller 1, alt efter indstillingen i sætningen OptionBase. Basis for en matrix, der er oprettet ved hjælp af funktionen Array, er nul. Option Base har ingen indflydelse på matrixens basis.

Matrixer, hvis dimensioner er fastsat ved hjælp af delsætningen To i en sætning af typen Dim, Private, Public, ReDim eller Static kan have en vilkårlig heltalsværdi som nedre grænse.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen LBound til at bestemme den lavest mulige indeksværdi for den angivne dimension for en matrix. Du kan bruge sætningen Option Base til at tilsidesætte standardindeksværdien for basismatrixen på 0.

Dim Lower
' Declare array variables.
Dim MyArray(1 To 10, 5 To 15, 10 To 20)
Dim AnyArray(10)
Lower = Lbound(MyArray, 1) ' Returns 1.
Lower = Lbound(MyArray, 3) ' Returns 10.
Lower = Lbound(AnyArray)
' Returns 0 or 1, depending on setting of Option Base.
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×