Funktionen KUBE.KPI.MEDLEM

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen KUBE.KPI.MEDLEM i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer en egenskab for en KPI-indikator (Key Performance Indicator) og viser navnet og egenskaben i cellen. En KPI-indikator er en målbar størrelse, f.eks. bruttooverskud pr. måned eller personaleudskiftning pr. kvartal, der bruges til at holde øje med en organisations præstationer.

Bemærk: Funktionen KUBE.KPI.MEDLEM understøttes kun, når projektmappen har forbindelse til en Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services eller nyere datakilde.

Syntaks

KUBE.KPI.MEDLEM(forbindelse;kpi_navn;kpi_egenskab;[tekst])

Syntaksen for funktionen KUBE.KPI.MEDLEM har følgende argumenter:

  • Forbindelse    Påkrævet. En tekststreng med navnet på forbindelsen til kuben.

  • Kpi_navn    Påkrævet. En tekststreng med navnet på KPI-indikatoren i kuben.

  • Kpi_egenskab    Påkrævet. Den KPI-komponent, der returneres, kan være et af følgende:

Heltal

Specificeret konstant

Beskrivelse

1

KPIValue

Den aktuelle værdi

2

KPIGoal

En målværdi

3

KPIStatus

Tilstanden for KPI-indikatoren på et givet tidspunkt

4

KPITrend

Et mål for værdien hen over tid

5

KPIWeight

En relativ vægtning tildelt KPI-indikatoren

6

KPICurrentTimeMember

En tidsmæssig sammenhæng for KPI-indikatoren

  • Hvis du angiver KPIValue for kpi_egenskab, vises kun kpi_navn i cellen.

  • Tekst    Valgfrit. En alternativ tekststreng, der vises i stedet for kpi_navn og kpi_egenskab.

Bemærkninger

  • Når funktionen KUBE.KPI.MEDLEM evalueres, vises meddelelsen "#HENTER_DATA…" midlertidigt i cellen, indtil data er hentet.

  • Hvis du vil bruge KPI i en beregning, skal du angive funktionen KUBE.KPI.MEDLEM som medlemsudtryk-argumentet for funktionen KUBEVÆRDI.

  • Hvis forbindelsesnavnet ikke er en gyldig projektmappeforbindelse, der er gemt i projektmappen, returnerer KUBE.KPI.MEDLEM fejlværdien #NAVN?. Hvis OLAP-serveren (Online Analytical Processing) ikke kører, ikke er tilgængelig eller returnerer en fejlmeddelelse, returnerer KUBE.KPI.MEDLEM fejlværdien #NAVN?.

  • KUBE.KPI.MEDLEM returnerer fejlværdien #I/T, når kpi_navn eller kpi_egenskab er ugyldige.

  • KUBE.KPI.MEDLEM returnerer måske fejlværdien #I/T, hvis du refererer til et sessionsbaseret objekt, f.eks. et beregnet medlem eller navngivet sæt, i en pivottabel, når du deler en forbindelse, og pivottabellen bliver slettet, eller du konverterer pivottabellen til formler. (Klik på OLAP-værktøjer i gruppen Værktøjer under fanen Indstillinger, og klik derefter på Konverter til formler).

Eksempler

=CUBEKPIMEMBER("Sales","MySalesKPI",1)

=CUBEKPIMEMBER("Sales","MySalesKPI", KPIGoal,"Sales KPI Goal")

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×