Funktionen KRITBINOM

Returnerer den mindste værdi for x, for hvilken det gælder, at fordelingsfunktionen er større end eller lig med kriterieværdien. Du kan bruge denne funktion til kvalitetssikring. Du kan f.eks. bruge KRITBINOM til at beregne det største antal defekte dele, der må forlade et samlebånd, uden at hele partiet skal kasseres.

Vigtigt: Denne funktion er erstattet af en eller flere nye funktioner, som kan give større nøjagtighed, og hvis navne bedre afspejler brugen af dem. Selvom denne funktion stadig er tilgængelig af hensyn til bagudkompatibilitet, er det dog en god ide at overveje at bruge de nye funktioner fra nu af, da funktionen muligvis ikke vil være tilgængelige i fremtidige versioner af Excel.

Du kan læse mere om den nye funktion i Funktionen BINOMIAL.INV.

Syntaks

KRITBINOM(forsøg;sandsynlighed_s;alpha)

Syntaksen for funktionen KRITBINOM har følgende argumenter:

  • Forsøg     Påkrævet. Antallet af Bernoulli-forsøg.

  • Sandsynlighed_s     Påkrævet. Sandsynligheden for et gunstigt udfald af hvert forsøg.

  • Alpha     Påkrævet. Kriterieværdien.

Bemærkninger

  • Hvis et argument er ikke-numerisk, returnerer KRITBINOM fejlværdien #VÆRDI!.

  • Hvis forsøg ikke er et heltal, afkortes det.

  • Hvis forsøg < 0, returnerer KRITBINOM fejlværdien #NUM!.

  • Hvis sandsynlighed_s er < 0 eller sandsynlighed_s > 1, returnerer KRITBINOM fejlværdien #NUM!.

  • Hvis alpha < 0 eller alpha > 1, returnerer KRITBINOM fejlværdien #NUM!.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

6

Antallet af Bernoulli-forsøg

0,5

Sandsynligheden for et gunstigt udfald af hvert forsøg

0,75

Kriterieværdien

Formel

Beskrivelse

Resultat

=KRITBINOM(A2;A3;A4)

Den mindste værdi for x, for hvilken det gælder, at fordelingsfunktionen er større end eller lig med kriterieværdien.

4

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×