Funktionen KR

Konverterer et tal til tekst ved brug af valutaformat med afrunding til det angivne antal decimaler. Det anvendte format er kr #.##0,00_);(kr #.##0,00).

Syntaks

KR(tal;decimaler)

Tal     er et tal, en kolonnereference med et tal eller en formel, som evalueres til et tal.

Decimaler     er antallet af cifre til højre for decimaltegnet. Hvis decimaler er negative, afrundes tallet til venstre for decimaltegnet. Hvis du udelader decimaler, anvendes systemets indstilling for landestandard til at bestemme antallet af decimaler.

Bemærkning

Funktionen Kr bruger computerens valutaindstilling. Hvis du altid vil bruge dansk valuta, skal du i stedet benytte funktionen USKR.

Eksempler

Kol1

Formel

Beskrivelse (resultat)

1234,567

=KR([Kol1]; 2)

Viser det første tal i et valutaformat to cifre til højre for decimaltegnet (kr 1.234,57)

1234,567

=KR([Kol1]; -2)

Viser det første tal i et valutaformat to cifre til venstre for decimaltegnet (kr 1.200)

-1234,567

=KR([Kol1]; -2)

Viser det andet tal i et valutaformat to cifre venstre for decimaltegnet ((kr 1.200))

-0,123

=KR([Kol1]; 4)

Viser det tredje tal i et valutaformat fire cifre til højre for decimaltegnet ((kr 0,1230))

99.888

=KR([Kol1])

Viser det fjerde tal i et valutaformat to cifre til venstre for decimaltegnet (kr 99,89)

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×