Funktionen KOLONNE

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen KOLONNE i Microsoft Excel. Du kan finde links til flere oplysninger om formatering af kolonner i afsnittet Se også.

Beskrivelse

Returnerer kolonnenummeret for den angivne cellereference. Formlen =KOLONNE(D10) returnerer f.eks. 4, fordi kolonne D er den fjerde kolonne.

Syntaks

KOLONNE([reference])

Syntaksen for funktionen KOLONNE har følgende argument:

 • reference    Valgfrit. Den celle eller det område, hvis kolonnenummer skal returneres.

  • Hvis argumentet reference udlades eller refererer til et celleområde, og hvis funktionen KOLONNE er indtastet som en vandret matrixformel, returnerer funktionen KOLONNE kolonnenumrene for reference som en vandret matrix.

   Sådan indtastes en formel som en matrixformel    Start med formelcellen, og vælg det område, der skal indeholde matrixformlen. Tryk på F2, og tryk derefter på Ctrl+Skift+Enter.

   Bemærk: Du kan ikke oprette matrixformler i Excel Online.

  • Hvis argumentet reference er et celleområde, og hvis funktionen KOLONNE ikke angives som en vandret matrixformel, returnerer funktionen KOLONNE nummeret på kolonnen længst til venstre.

  • Hvis argumentet reference udelades, antages det, at det er referencen til den celle, hvor funktionen KOLONNE vises.

  • Argumentet reference kan ikke refererer til flere områder.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=KOLONNE()

Kolonnen, hvor formlen vises

3

=KOLONNE(B6)

Kolonnenummer for referencen B6

2

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×