Funktionen IsObject

Returnerer en boolesk værdi, der angiver, om et identifikator (Visual Basic) repræsenterer en objektvariabel.

Syntaks

IsObject(id)

Det obligatoriske argumentid er et variabelnavn.

Bemærkninger

Det er kun hensigtsmæssigt at bruge funktionen IsObject til at bestemme, om en Datatypen Varians er af typen VarTypevbObject. Dette kan være tilfældet, hvis variant-værdien faktisk henviser (eller har henvist) til et objekt, eller hvis den indeholder Nothing.

IsObject returnerer Sand, hvis id er en variabel, der er erklæret med objekttypen eller en gyldig klassetype, eller hvis id er en variant af typen VarTypevbObject eller et brugerdefineret objekt. I modsat fald returneres Falsk. IsObject returnerer Sand, selvom variablen er angivet som Nothing.

Brug fejlopfangning for at sikre, at en objekthenvisning er gyldig.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen IsObject til at afgøre, om et id repræsenterer en objektvariabel. MyObject og YourObject er objektvariabler af samme type. De er standardnavne, der kun bruges som eksempel.

' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, YourObject, MyCheck
Dim MyObject As Object
Set YourObject = MyObject ' Assign an object reference.
MyCheck = IsObject(YourObject) ' Returns True.
MyCheck = IsObject(MyInt) ' Returns False.
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×