Funktionen IsNull

Returnerer en boolesk værdi, der angiver, om et udtryk indeholder nogen gyldige data (dvs. om det er en Null-værdi eller ej).

Syntaks

IsNull(udtryk)

Det obligatoriske argumentudtryk er en Datatypen Varians, der indeholder et numerisk udtryk eller et strengudtryk.

Bemærkninger

IsNull returnerer Sand, hvis udtryk er Null. I modsat fald returnerer IsNull værdien Falsk. Hvis udtryk består af mere end én variabel, og der er Null i en af variablerne, bliver returværdien Sand for hele udtrykket.

Værdien Null angiver, at variant-datatypen ikke indeholder nogen gyldige data. Null er ikke identisk med værdien Tom, der angiver, at en variabel ikke er initialiseret. Værdien er heller ikke det samme som en streng af længden nul (""), der også kaldes en Null-streng.

Vigtigt:  Brug funktionen IsNull til at afgøre, om et udtryk indeholder en Null-værdi. Udtryk, som du ellers under visse omstændigheder ville forvente blev evalueret til Sand, f.eks. If Var = Null og If Var <> Null, evalueres altid til Falsk. Det skyldes, at alle udtryk, der indeholder et Null, i sig selv er Null og derfor giver Falsk.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen IsNull til at afgøre, om en variabel indeholder et Null.

Dim MyVar, MyCheck
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns False.
MyVar = ""
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns False.
MyVar = Null
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns True.
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×