Funktionen IsArray

Returnerer en Boolesk værdi, der angiver om en variabel er en matrix.

Syntaks

IsArray(varname)

Det påkrævede varnavn-argument er et identifikator (Visual Basic), der angiver en variabel.

Bemærkninger

IsArray returnerer Sand, hvis variablen er en matrix. Ellers returnerer den Falsk. IsArray er især nyttig i forbindelse med Datatypen Varians, der indeholder matrixer.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel anvendes funktionen IsArray til at kontrollere, om en variabel er en matrix.

' Declare array variables.
Dim MyArray(1 To 5) As Integer, YourArray, MyCheck
YourArray = Array(1, 2, 3) ' Use Array function.
MyCheck = IsArray(MyArray) ' Returns True.
MyCheck = IsArray(YourArray) ' Returns True.
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×