Funktionen Int og Fix

Returnerer heltalsværdien af et tal.

Syntaks

Int(tal)

Fix(tal)

Det krævede tal-argument er en Datatypen Dobbelt eller et gyldigt numerisk udtryk. Hvis klokkeslæt indeholder Null, returneres Null.

Bemærkninger

Både Int og Fix fjerner decimaltegnet fra tal og returnerer den resulterende heltalsværdi.

Forskellen mellem Int og Fix er, at hvis tal er negativt, returnerer Int det første negative heltal, der er mindre end eller lig med tal, mens Fix returnerer det første negative heltal, der er større end eller lig med tal. F.eks. konverterer Int -8,4 til -9, og Fix konverterer -8,4 til -8.

Fix(tal) svarer til:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

Dette eksempel viser, hvordan funktionen Int og Fix returnerer heltalsdele af tal. I tilfælde af et negativt talargument returnerer funktionen Int det første negative heltal, der er mindre end eller lig med tallet, og funktionen Fix returnerer det første negative heltal, der er større end eller lig med tallet.

Dim MyNumber
MyNumber = Int(99.8) ' Returns 99.
MyNumber = Fix(99.2) ' Returns 99.
MyNumber = Int(-99.8) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.8) ' Returns -99.
MyNumber = Int(-99.2) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.2) ' Returns -99.
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×