Funktionen InputBox

Viser en prompt i en dialogboks, venter på, at brugeren indtaster tekst eller klikker på en knap og returnerer en Datatypen Streng, som indeholder indholdet af tekstboksen.

Syntaks

InputBox(prompt [, titel ] [, standard ] [, xpos ] [, ypos ] [, hjælpfil ] [, kontekst ] )

Syntaksen for funktionen InputBox består af følgende argument.

Argument

Beskrivelse

tekst

Obligatorisk. Et strengudtryk, der vises som meddelelsen i dialogboksen. Denne tekst kan højst fylde ca. 1.024 tegn, afhængigt af hvor brede de anvendte tegn er. Hvis tekst består af mere end én linje, kan du adskille linjerne ved hjælp af et vognreturtegn (Chr(13)), et linjeskifttegn (Chr(10)) eller en kombination af tegnet for vognretur og linjeskift (Chr(13) & Chr(10)) mellem hver linje.

titel

Valgfrit. Et strengudtryk, der vises på titellinjen i dialogboksen. Hvis du udelader argumentet titel, vises programnavnet på titellinjen.

standard

Valgfri. Strengudtryk, der er vist i tekstboksen som standardsvar, hvis der ikke angives et andet svar. Hvis du udelader standard, er tekstboksen tom.

xpos

Valgfri. numerisk udtryk, der angiver (i twips) den vandrette afstand mellem dialogboksens venstre kant og skærmens venstre kant. Hvis xpos udelades, centreres dialogboksen vandret.

ypos

Valgfri. Numerisk udtryk, der angiver (i twips) den lodrette afstand mellem dialogboksens øverste kant og skærmens øverste kant. Hvis ypos udelades, placeres dialogboksen lodret ca. en tredjedel nede på skærmen.

hjælpfil

Valgfrit. Et strengudtryk, der identificerer den Hjælp-fil, som bruges til kontekstafhængig Hjælp i dialogboksen. Hvis argumentet hjælpfil angives, skal du også angive argumentet kontekst.

kontekst

Valgfrit. Et numerisk udtryk, der angiver det Hjælp-kontekstnummer, som Hjælp-forfatteren har tildelt det relevante emne i Hjælp. Hvis kontekst er angivet, skal du også angive hjælpfil.


Bemærkninger

Hvis både hjælpfil og kontekst er angives, kan brugeren trykke på F1 (Windows) eller HELP (Macintosh) for at få vist det emne i Hjælp, som svarer til konteksten. I nogle værtsprogram, f.eks. Microsoft Office Excel 2007, er der også automatisk tilføjet en Hjælp-knap i dialogboksen. Hvis brugeren klikker på OK, eller trykker på ENTER , returnerer funktionen InputBox det, der er i tekstboksen. Hvis brugeren klikker på Annuller, returnerer funktionen en streng med længden nul ("").

Bemærk: Hvis du vil angive mere end det første navngivne argument, skal du bruge InputBox i et udtryk. Hvis du vil udelade nogle argument for placering, skal du medtage den tilsvarende kommaafgrænser.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

Dette eksempel viser forskellige måder at anvende funktionen InputBox på til at bede brugeren om at indtaste en værdi. Hvis placeringen af x og y udelades, centreres dialogboksen automatisk i forhold til de to akser. Variablen MyValue indeholder den værdi, som brugeren har indtastet, hvis brugeren klikker på OK eller trykker på tasten ENTER. Hvis brugeren klikker på Annuller, returneres der en streng med længden nul.

Dim Message, Title, Default, MyValue
Message = "Enter a value between 1 and 3" ' Set prompt.
Title = "InputBox Demo" ' Set title.
Default = "1" ' Set default.
' Display message, title, and default value.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default)
' Use Helpfile and context.
' The Help button is added automatically.
MyValue = InputBox(Message, Title,,,,"DEMO.HLP", 10)
' Display dialog box at position 100, 100.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default, 100, 100)
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×