Funktionen Input

Bemærk: Den funktion, metode, objekt eller egenskab, som beskrives i dette emne er deaktiveret, hvis Microsoft Jet-udtrykstjenesten er i sandkassetilstand, der forhindrer evaluering af udtryk, der muligvis ikke er sikre. Yderligere oplysninger om sandkassetilstand finder du i Hjælp ved at søge på "sandkassetilstand".

Returnerer Datatypen Streng, der indeholder tegn fra en fil, der er åbnet i tilstanden Input eller Binary.

Syntaks

Input(tal, [# ] filnummer)

Syntaksen for funktionen Input består af følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

tal

Påkrævet. Et gyldigt numerisk udtryk, der angiver det antal tegn, der skal returneres.

filnummer

Påkrævet. Et gyldigt filnummer.


Bemærkninger

Data, der læses med funktionen Input, skrives normalt til en fil med Print # eller Put. Brug kun funktionen til filer, der er åbnet i tilstanden Input eller Binary.

I modsætning til sætningen Input # returnerer funktionen Input alle de tegn, den læser, herunder kommaer, vognretur, linjeskift, anførselstegn og foranstillede mellemrum.

Når filer er åbnet med henblik på Binær adgang, genereres der fejl ved forsøg på at læse filen ved hjælp af funktionen Input, indtil EOF returnerer Sand. Brug funktionen LOF og Loc i stedet for EOF ved læsning af binære filer med Input, eller brug Get, når du anvender funktionen EOF.

Bemærk:  Brug funktionen InputB til byte-data, der er indeholdt i tekstfiler. Med InputB angiver tal antallet af byte, der skal returneres, og ikke antallet af tegn, der skal returneres.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel anvendes funktionen Input til at læse ét tegn ad gangen fra en fil og udskrive den til vinduet Immediate. I dette eksempel antages det, at TESTFILE er en tekstfil med nogle få linjer eksempeldata.

Dim MyChar
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file.
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
MyChar = Input(1, #1) ' Get one character.
Debug.Print MyChar ' Print to the Immediate window.
Loop
Close #1 ' Close file.
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×