Funktionen IRR

Returnerer en Datatypen Dobbelt, der angiver det interne afkast på en række periodiske pengestrømme (udgifter og indtægter).

Syntaks

IRR(værdier() [, gæt ] )

Syntaksen for funktionen IRR består af følgende argument.

Argument

Beskrivelse

værdier ()

Obligatorisk. En matrix med et dobbelt reelt tal, der angiver pengestrømmens værdier. Matrixen skal indeholde mindst én negativ værdi (en udgift) og én positiv værdi (en indtægt).

estimat

Valgfri. Datatypen Varians, der angiver den værdi, du anslår, at IRR vil returnere. Hvis den udelades, er gæt 0,1 (10 procent).


Bemærkninger

Det interne afkast er lig med forrentningen af en investering, der består af udgifter og indtægter, som falder med regelmæssige mellemrum.

Funktionen IRR benytter rækkefølgen af værdier i matrixen til at fortolke rækkefølgen af udgifter og indtægter. Sørg for at angive udgifts- og indtægtsværdier i den korrekte rækkefølge. Pengestrømmen for hver periode behøver ikke være fast, da det er for en årsydelse.

IRR er en gentagelsesberegning. Der tages udgangspunkt i gæt, hvorefter IRR gentager beregningen, indtil præcisionen for resultatet ligger inden for 0,00001 procent. Hvis IRR ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter 20 forsøg, slår funktionen fejl.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel returnerer funktionen IRR det interne afkast af en række af 5 pengestrømme, som er indeholdt i matrixen Values(). Det første matrixelement er en negativ pengestrøm, der angiver firmaets startomkostninger. De resterende 4 pengestrømme angiver positive pengestrømme for de efterfølgende 4 år. Guess er det anslåede interne afkast.

Dim Guess, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
Fmt = "#0.00" ' Define percentage format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income for
' four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = IRR(Values(), Guess) * 100
Msg = "The internal rate of return for these " & _
"five cash flows is "
Msg = Msg & Format(RetRate, Fmt) & " percent."
MsgBox Msg ' Display internal return rate.
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×