Funktionen IPmt

Returnerer en Datatypen Dobbelt, der angiver rentebetaling for en bestemt periode af en årsydelse baseret på periodiske, faste betalinger og en fast rentesats.

Syntaks

IPmt(sats, per, nper, pv [, fv ] [, type ] )

Syntaksen for funktionen IPmt består af følgende argument.

Argument

Beskrivelse

rente

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver renten for hver periode. Hvis du f.eks. optager et billån med en effektiv årlig rente på 10 procent og betaler månedlige ydelser, er renten i hver periode 0,1/12 eller 0,0083.

periode

Påkrævet. Double, der angiver betalingsperiode i området 1 til og med nper.

antalperioder

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver det samlede antal betalingsperioder i løbetiden. Hvis du f.eks. afdrager hver måned på et fireårigt billån, løber lånet over i alt 4 x 12 (eller 48) betalingsperioder.

nutidsværdi

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver den aktuelle værdi eller nutidsværdien af en række fremtidige betalinger eller indtægter. Hvis du f.eks. låner penge til at købe en bil, svarer lånebeløbet til nutidsværdien af de månedlige ydelser på billånet, som du skal betale til långiveren.

fremtidsværdi

Valgfrit. En Datatypen Varians, der angiver den fremtidige værdi eller balance, efter du har foretaget den sidste betaling. Fremtidsværdien for et lån er f.eks. kr. 0, fordi det er lånets værdi efter den sidste ydelse. Hvis du derimod vil spare kr. 100.000 op i løbet af 18 år til dit barns uddannelse, er fremtidsværdien kr. 100.000. Hvis argumentet udelades, benyttes 0.

type

Valgfrit. En variant, der angiver, hvornår betalingerne skal forfalde. Brug 0, hvis betalingerne forfalder ved afslutningen af betalingsperioden. Eller brug 1, hvis betalingen forfalder ved periodens begyndelse. Hvis argumentet udelades, benyttes 0.


Bemærkninger

En annuitet består af en række faste ydelser over en periode. Det kan være et lån (f.eks. et huslån) eller en investering (f.eks. en opsparing med en månedlig indbetaling).

argumentrente og antalperioder skal beregnes ved hjælp af betalingsperioder, der er udtrykt i samme enheder. Hvis rente f.eks. beregnes i måneder, skal antalperioder også beregnes i måneder.

For alle argumenterne gælder det, at udgifter (f.eks. indbetalinger på en opsparingskonto) repræsenteres af negative tal, og indtægter (f.eks. udbytte) repræsenteres af positive tal.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel anvendes funktionen IPmt til at beregne, hvor meget af en betaling der er rente, når alle betalingerne er lige store. Givet er renteprocentsatsen pr. periode (APR / 12), den betalingsperiode, som skal gælde for rentedelen (Period), det samlede antal betalinger (TotPmts), den nuværende værdi eller hovedstol for et lån (PVal), den fremtidige værdi af lånet (FVal) og et tal, der angiver, om betalingen forfalder i starten eller slutningen af betalingsperioden (PayType).

Dim FVal, Fmt, PVal, APR, TotPmts, PayType
Dim Period, IntPmt, TotInt, Msg
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
Fmt = "###,###,##0.00" ' Define money format.
PVal = InputBox("How much do you want to borrow?")
APR = InputBox("What is the annual percentage rate " & _
"of your loan?")
If APR > 1 Then APR = APR / 100 ' Ensure proper form.
TotPmts = InputBox("How many monthly payments?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at " & _
"the end of the month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
For Period = 1 To TotPmts ' Total all interest.
IntPmt = IPmt(APR / 12, Period, TotPmts, _
-PVal, FVal, PayType)
TotInt = TotInt + IntPmt
Next Period
Msg = "You'll pay a total of " & Format(TotInt, Fmt)
Msg = Msg & " in interest for this loan."
MsgBox Msg ' Display results.
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×