Funktionen HVISS

HVISS-funktionen kontrollerer, om en eller flere betingelser er opfyldt og returnerer en værdi, der svarer til den første SANDE betingelse. HVISS kan erstatte flere indlejrede HVIS-sætninger og er meget nemmere at læse, hvis der findes flere betingelser.

Bemærk: Denne funktion er tilgængelig, hvis du er Office 365-abonnent og har den seneste version af Office installeret. Den er også tilgængelig på telefoner og tablets med Excel Online, Excel Mobile og Excel til Android.

Enkel syntaks

  • HVISS ([noget er Sand1, Værdi, hvis Sand1, [noget er Sand2, værdi, hvis Sand2],... [Noget er Sand127, værdi, hvis Sand127])

Bemærkninger: Funktionen HVISS giver dig mulighed at teste op til 127 forskellige betingelser.

Det kunne f.eks. være:

  • =HVISS(A1=1,1,A1=2,2,A1=3,3)

Der står HVIS (A1 er lig med 1, så vis 1, hvis A1 er lig med 2, så vis 2, ellers hvis A1 er lig med 3, så vis 3).

Det kan generelt ikke anbefales at bruge for mange betingelser med HVIS- eller HVISS-sætninger, da flere betingelser skal angives i den rigtige rækkefølge og kan være meget vanskelige at opbygge, afprøve og opdatere.

Syntaks

  • HVISS(logiskl_test1, værdi_hvis_sand1, [logisk_test2, værdi_hvis_sand2], [logisk_test3, værdi_hvis_sand3], …)

Argument

Beskrivelse

logisk_test1 (påkrævet)

Betingelse, der evalueres til SAND eller FALSK.

værdi_hvis_sand1 (påkrævet)

Resultatet, der returneres, hvis logisk_test1 evalueres til SAND. Kan være tom.

logisk_test2... logisk_test127 (valgfrit)

Betingelse, der evalueres til SAND eller FALSK.

værdi_hvis_sand2... værdi_hvis_sand127 (påkrævet)

Resultatet, der returneres, hvis logisk_testN evalueres til SAND. Hver værdi_hvis_sandN svarer til en betingelse logisk_testN. Kan være tom.

Eksempel 1

HVISS-funktionen - karakter-eksempel.  Formlen i celle B2 er 	=HVISS(A2>89;"A";A2>79;"B";A2>69;"C";A2>59;"D";SAND;"F")

Formlen for cellerne A2:A6 er:

  •  =HVISS(A2>89,"A",A2>79,"B",A2>69,"C",A2>59,"D",SAND,"F")

Der står HVIS (A2 er større end 89, så returner et "A", hvis A2 er større end 79, så returner et "B", osv., og for alle andre værdier, som er 59, returner et "F").

Eksempel 2

Funktionen HVISS - dage i ugen-eksemplet - formel i celle G2 er 	=HVISS(F2=1,D2,F2=2,D3,F2=3,D4,F2=4,D5,F2=5,D6,F2=6,D7,F2=7,D8)

Formlen i celle G7 er:

  •  =HVISS(F2=1,D2,F2=2,D3,F2=3,D4,F2=4,D5,F2=5,D6,F2=6,D7,F2=7,D8)

Der står HVIS (værdien i celle F2 er lig med 1, så returner værdien i celle D2, hvis værdien i celle F2 er lig med 2, så returner værdien i celle D3, osv. Til sidst sluttes med værdien i celle D8, hvis ingen af de andre betingelser er opfyldt).

Bemærkninger

  • Hvis du vil angive et standardresultat, skal du angive en betingelse, der altid vil være sand for dit sidste logisk_test-argument, f.eks SAND eller 1 = 1. Den tilhørende værdi returneres, hvis ingen af de øvrige betingelser er opfyldt. I eksempel 1 viser række 6 og 7 (med de karakteren 58) det.

  •  Hvis et logisk_test-argument anvendes uden en tilhørende værdi_hvis_sand, viser funktionen den typiske fejlmeddelelse "Du har angivet for få argumenter for funktionen.

  •  Hvis et logisk_test-argument evalueres og henviser til en anden værdi end SAND eller FALSK, returnerer funktionen fejlen #VÆRDI!

  •  Hvis der ikke findes nogen SAND-betingelser, returnerer funktionen fejlen #I/T.

Vidste du?

Hvis du ikke har et Office 365-abonnement eller Excel 2016 eller nyere, kan du prøve dem gratis!

Prøv Office 365 eller den seneste version af Excel

Har du et bestemt spørgsmål til en funktion?

Stil et spørgsmål i Excel-communityforummet

Hjælp os med at forbedre Excel

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre den næste version af Excel? Hvis det er tilfældet, skal du gå til emner i Excel User Voice.

Se også

Funktionen HVIS

Avancerede HVIS-funktioner – arbejd med indlejrede formler og undgå fejl

Uddannelsesvideoer: Avancerede HVIS-funktioner

Funktionen TÆL.HVIS vil tælle værdier baseret på et enkelt kriterium

Funktionen TÆL.HVISER vil tælle værdier baseret på flere kriterier

Funktionen SUM.HVIS vil lægge værdier sammen baseret på et enkelt kriterium

Funktionen SUM.HVISER vil lægge værdier sammen baseret på flere kriterier

Funktionen OG

Funktionen ELLER

Funktionen LOPSLAG

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Brug fejlkontrol til at registrere fejl i formler

Logiske funktioner

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×