Funktionen GetSetting

Bemærk: Den funktion, metode, objekt eller egenskab, som beskrives i dette emne er deaktiveret, hvis Microsoft Jet-udtrykstjenesten er i sandkassetilstand, der forhindrer evaluering af udtryk, der muligvis ikke er sikre. Yderligere oplysninger om sandkassetilstand finder du i Hjælp ved at søge på "sandkassetilstand".

Returnerer en nøgleindstillingsværdi fra posten for et program i Windows-registreringsdatabasen eller (på Macintosh) oplysninger i programmets initialiseringsfil.

Syntaks

GetSetting(programnavn, sektion, nøgle [, standard ] )

Syntaksen for funktionen GetSetting består af følgende argument.

Argument

Beskrivelse

appname

Påkrævet. strengudtryk, der indeholder navnet på det program eller det projekt, hvis tasteindstilling der anmodes om. På Macintosh er dette filnavnet på initialiseringsfilen i mappen Indstillinger i systemmappen.

section

Påkrævet. Strengudtryk, der indeholder navnet på den sektion, hvor tasteindstillingen findes.

tast

Påkrævet. Strengudtryk, der indeholder navnet på den tasteindstilling, der skal returneres.

standard

Valgfri. udtryk, der indeholder den værdi, der skal returneres, hvis der ikke er angivet en værdi i tasteindstillingen. Hvis den udelades, antages det som standard at være en streng med længden nul ("").


Bemærkninger

Hvis et af de elementer, der er angivet i GetSetting-argumenterne, ikke eksisterer, returnerer GetSettingstandardværdien.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel anvendes sætningen SaveSetting til at føje poster til Windows-registreringsdatabasen (eller .ini-filen på 16-bit Windows-platforme) for det program, der er angivet som programnavn, og derefter anvendes funktionen GetSetting til at få vist en af indstillingerne. Da argumentet standard er angivet, returneres der med garanti en værdi. Bemærk, at sektionsnavne ikke kan hentes med funktionen GetSetting. Endelig fjernes alle programmets poster med sætningen DeleteSetting.

' Variant til at holde et 2-dimensionelt matrix returneret 
' af GetSetting.
Dim MySettings As Variant
' Anbring nogle indstillinger i registeret.
SaveSetting "MyApp","Startup", "Top", 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
Debug.Print GetSetting(appname := "MyApp", _
section := "Startup", _
key := "Left", default := "25")
DeleteSetting "MyApp", "Startup"
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×