Funktionen GetAllSettings

Bemærk: Den funktion, metode, objekt eller egenskab, som beskrives i dette emne er deaktiveret, hvis Microsoft Jet-udtrykstjenesten er i sandkassetilstand, der forhindrer evaluering af udtryk, der muligvis ikke er sikre. Yderligere oplysninger om sandkassetilstand finder du i Hjælp ved at søge på "sandkassetilstand".

Returnerer en liste over tasteindstillinger og deres respektive værdier (oprindeligt oprettet med SaveSetting) fra et programs post i Windows-registreringsdatabasen eller (på Macintosh) oplysninger i programmets initialiseringsfil.

Syntaks

GetAllSettings(programnavn, sektion)

Syntaksen for funktionen GetAllSettings består af følgende argument.

Argument

Beskrivelse

appname

Påkrævet. strengudtryk, der indeholder navnet på det program eller det projekt, hvis tasteindstillinger der anmodes om. På Macintosh er dette filnavnet på initialiseringsfilen i mappen Indstillinger i systemmappen.

section

Påkrævet. Strengudtryk, der indeholder navnet på den sektion, hvis tasteindstillinger der anmodes om. GetAllSettings returnerer en Datatypen Varians, der indeholder en to-dimensional matrix af strenge, der indeholder alle tasteindstillinger i den angivne sektion og deres tilsvarende værdier.


Bemærkninger

GetAllSettings returnerer en ikke initialiseret Variant, hvis enten programnavn eller sektion ikke findes.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel anvendes sætningen SaveSetting til at føje poster til Windows-registreringsdatabasen for det program, der er angivet som programnavn, derefter anvendes funktionen GetAllSettings til at få vist indstillingerne. Bemærk, at programnavne og navne på sektioner ikke kan hentes med funktionen GetAllSettings. Endelig fjernes programmets poster med sætningen DeleteSetting.

' Variant to hold 2-dimensional array returned by GetAllSettings
' Integer to hold counter.
Dim MySettings As Variant, intSettings As Integer
' Place some settings in the registry.
SaveSetting appname := "MyApp", section := "Startup", _
key := "Top", setting := 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
' Retrieve the settings.
MySettings = GetAllSettings(appname := "MyApp", section := "Startup")
For intSettings = LBound(MySettings, 1) To UBound(MySettings, 1)
Debug.Print MySettings(intSettings, 0), MySettings(intSettings, 1)
Next intSettings
DeleteSetting "MyApp", "Startup"
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×