Funktionen GUIDFromString

Med funktionen GUIDFromString konverteres en streng til en Guid, der er en matrix af typen datatypen Byte.

Syntaks

GUIDFromString(strengudtryk)

Det krævede strengudtryk-argument er et strengudtryk, der evalueres til en GUID i strengform.

Bemærkninger

Med databaseprogrammet Microsoft Access lagres GUID'er som arrayer af typen Byte. Men Microsoft Office Access 2007 kan ikke returnere Byte-data fra et kontrolelement i en formular eller en Rapport. Hvis du vil returnere værdien af en GUID fra et kontrolelement, skal du konvertere den til en streng. Hvis du vil konvertere en GUID til en streng, skal du bruge funktionen StringFromGUID. Hvis du vil konvertere en streng til en GUID, skal du bruge funktionen GUIDFromString.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I følgende eksempel anvendes funktionen GUIDFromString til at konvertere en streng til en GUID. Strengen er en GUID, der er lagret i en strengformular i en medarbejdertabel. Feltet s_GUID er et skjult felt, der er føjet til hver replikeret tabel i en replikeret database.

Sub CheckGUIDType()
Dim dbsConn As ADODB.Connection
Dim rstEmployees As ADODB.Recordset
' Make a connection to the current database.
Set dbsConn = Application.CurrentProject.Connection
Set rstEmployees = New ADODB.Recordset
rstEmployees.Open "Employees", _
dbsConn, , , adCmdTable
' Print the GUID to the immediate window.
Debug.Print rst!s_GUID
Debug.Print TypeName(rst!s_GUID)
Debug.Print TypeName(GuidFromString(rst!s_GUID))
Set rstEmployees = Nothing
Set dbsConn = Nothing
End Sub
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×