Funktionen FormatDateTime

Returnerer et udtryk, der er formateret som en dato eller et klokkeslæt.

Syntaks

FormatDateTime(Dato [, NavngivetFormat ] )

Syntaksen for funktionen FormatDateTime består af følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

Dato

Påkrævet. Datoudtryk, der skal formateres.

NavngivetFormat

Valgfri. Numerisk værdi, der angiver det dato-/klokkeslætsformat, der anvendes. Hvis den udelades, anvendes vbGeneralDate.


Indstillinger

Argumentet NavngivetFormat består af følgende indstillinger:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbGeneralDate

0

Viser en dato og/eller et klokkeslæt. Hvis der er en datodel, skal det vises som en kort dato. Hvis der er en klokkeslætsdel, skal den vises som et langt klokkeslæt. Hvis de er til stede, vises begge dele.

vbLongDate

1

Viser en dato i det lange datoformat, der er angivet i computerens internationale indstillinger.

vbShortDate

2

Viser en dato i det korte datoformat, der er angivet i computerens internationale indstillinger.

vbLongTime

3

Viser et klokkeslæt i klokkeslætsformatet, der er angivet i computerens internationale indstillinger.

vbShortTime

4

Viser et klokkeslæt i 24-timers formatet (tt:mm).


Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×