Funktionen Format

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Returnerer en variant (streng), der indeholder et udtryk, der er formateret i overensstemmelse med de instruktioner, der er indeholdt i et formatudtryk.

Se eksempler

Syntaks

Format ( udtryk [format ], første dag i ugen [, første uge i året ] )

Syntaksen for funktionen Format består af følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

expression

Påkrævet. Et gyldigt udtryk.

Formatér

Valgfri. Et gyldigt navngivet eller brugerdefineret formatudtryk.

første dag i ugen

Valgfri. En konstant, der angiver den første dag i ugen.

første uge i året

Valgfri. En konstant, der angiver den første uge i året.


Indstillinger

Formatérargument kan bruge en lang række indstillinger, afhængigt af datatypen for argumentet udtryk . Se artiklerne i den følgende tabel kan finde flere oplysninger om gyldigt formatudtryk.

For udtryk, der bruger denne datataype...

Se artiklen

Enhver type

Egenskaben format

Dato og klokkeslæt

Egenskaben Format – Datatypen Dato/klokkeslæt

Numerisk

Egenskaben format – tal og valuta-datatyper

Tekst og notat

Egenskaben format – tekst og Notat-datatyper

Ja/Nej

Egenskaben format – datatypen Ja/Nej


Argumentet første dag i ugen har følgende indstillinger:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbUseSystem

0

Brug indstillingen NLS API.

VbSunday

1

Søndag (standard)

vbMonday

2

Mandag

vbTuesday

3

Tirsdag

vbWednesday

4

Onsdag

vbThursday

5

Torsdag

vbFriday

6

Fredag

vbSaturday

7

Lørdag


Argumentet første uge i året har følgende indstillinger:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbUseSystem

0

Brug indstillingen NLS API.

vbFirstJan1

1

Start med den uge, hvor den 1. januar forekommer (standard).

vbFirstFourDays

2

Starter med den første uge i året, der har mindst fire dage.

vbFirstFullWeek

3

Starter med den første hele uge i året.


Bemærkninger

Hvis du vil formatere

Skal du

Tal

Bruge foruddefinerede navngivne numeriske formater eller oprette brugerdefinerede numeriske formater.

Datoer og klokkeslæt

Brugerdefinerede navngivne dato- og klokkeslætsformater eller oprette brugerdefinerede dato- og klokkeslætsformater.

Serienumre for dato og klokkeslæt

Bruge dato- og klokkeslætsformater eller numeriske formater.

Strenge

Oprette dine egne brugerdefinerede strengformater.


Hvis du forsøger at formatere et tal uden at angive formatet, giver Format funktionalitet, der svarer til funktionen Str , selvom den er internationalt tilpasset. Dog omfatter positive tal, der er formateret som strenge ved hjælp af Format ikke et indledende mellemrum, der er afsat til at logge af værdien. dem, der er konverteret, ved hjælp af Str bevarer det foranstillede mellemrum.

Hvis du formaterer en ikke-lokaliseret numerisk streng, skal du bruge et brugerdefineret numerisk format for at sikre, at du opnår det ønskede udseende.

Bemærk: Hvis indstillingen af egenskaben kalender er gregoriansk og format angiver datoformatering, skal det angivne udtryk være gregoriansk. Hvis indstillingen af egenskaben Visual Basic kalender er Hijri, skal det angivne udtryk Hijri.

Hvis kalenderen er gregoriansk, er meningen med udtryk dddd uændret. Hvis kalenderen er Hijri, alle dato dddd (for eksempel dddd, mmmm, åååå) har samme betydning, men gælder for Hijri-kalenderen. Dddd forbliver i engelsk. symboler, der medfører tekstvisningen (for eksempel AM og PM) vises den streng (engelsk eller arabisk), der er knyttet til dette symbol. Området af visse symboler, som er en Hijri-kalenderen.

Symbol

Område

d

1-30

dd

1-30

ww

1-51

mmm

Viser månedernes fulde navne (der findes ingen forkortelser for Hijri-månedsnavne).

y

1-355

åååå

100-9666

Eksempler

Brug af funktionen Format i et udtryk    Du kan bruge Format, når du kan bruge udtryk. Du kan bruge den i en forespørgsel som en del af et feltalias eller i egenskaben Kontrolkilde for en tekstboks i en formular eller rapport. Følgende eksempler viser et udtryk, du kan bruge i egenskaben Filter for en rapport til at begrænse outputtet til poster fra den forrige uge.

Format([Date],"ww")=Format(Now(),"ww")-1

I dette eksempel har rapportens postkilde et felt med navnet Date, som indeholder den dato, hvor hver enkelt post er blevet ændret, og som er brugt i rapporten. Når du kører rapporten, filtreres resultaterne, så kun de poster, hvor ugen i værdien i feltet Date (Format([Date],"ww")) er lig med den forrige uge (Format(Now(),"ww")-1).

Brug funktionen Format i VBA-kode   

Bemærk: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

Dette eksempel viser forskellige anvendelser af funktionen Format for formatværdier ved hjælp af både navngivne formater og brugerdefinerede formater. for datoseparatoren (/), klokkeslætsseparatoren (:) og AM/PM-konstanten afhænger det faktiske formaterede output, som vises i systemet, af computerens lokale indstillinger, som kode afspilles under. Når der vises datoer og klokkeslæt i udviklingsmiljøet, anvendes det korte klokkeslætsformat og det korte datoformat for kodelandestandarden. Hvis det korte datoformat og det korte klokkeslætsformat vises ved hjælp af programkoden, anvendes det korte datoformat og det korte klokkeslætsformat for systemlandestandarden, som kan være en anden end kodelandestandarden. I dette eksempel anvendes engelsk/amerikansk standard.

MyTime og MyDate vises i udviklingsmiljøet ved hjælp af det aktuelle systems indstilling for kort klokkeslætsformat og kort datoformat.

Dim MyTime, MyDate, MyStr
MyTime = #17:04:23#
MyDate = #January 27, 1993#
' Returns current system time in the system-defined long time format.
MyStr = Format(Time, "Long Time")
' Returns current system date in the system-defined long date format.
MyStr = Format(Date, "Long Date")
MyStr = Format(MyTime, "h:m:s") ' Returns "17:4:23".
MyStr = Format(MyTime, "hh:mm:ss AMPM") ' Returns "05:04:23 PM".
MyStr = Format(MyDate, "dddd, mmm d yyyy") ' Returns "Wednesday,
' Jan 27 1993".
' If format is not supplied, a string is returned.
MyStr = Format(23) ' Returns "23".
' User-defined formats.
MyStr = Format(5459.4, "##,##0.00") ' Returns "5,459.40".
MyStr = Format(334.9, "###0.00") ' Returns "334.90".
MyStr = Format(5, "0.00%") ' Returns "500.00%".
MyStr = Format("HELLO", "<") ' Returns "hello".
MyStr = Format("This is it", ">") ' Returns "THIS IS IT".


Brug af Format med strenge af længden nul

I Microsoft Access version 2.0. og tidligere kunne du bruge funktionen Format til at returnere én værdi for en streng af længden nul og en anden for en værdi. Du kunne f.eks. bruge et formatudtryk, f.eks. følgende med funktionen Format til at returnere den relevante strengværdi fra kode:

Dim varX As Variant
Dim varStrX As Variant
' Assign some value to varStrX and pass to Format function.
varX = Format(varStrX, "@;ZLS;Null")

I Microsoft Access versions 97 og nyere skal du teste særskilt for tilfældet Null, derefter returnere den relevante værdi på basis af resultatet. Du kunne f.eks. bruge funktionen IIf i et udtryk med funktionen Format, f.eks. som følgende:

varX = IIf(IsNull(varStrX),"Null", Format(varStrX, "@;ZLS"))

Denne ændring gælder kun, hvis du bruger funktionen Format til at formatere en streng afhængigt af om det er en streng med en længde på nul eller en Null-værdi. Andre formatudtryk, som anvendes sammen med funktionen Format, fungerer fortsat, som de gjorde i tidligere versioner.

Hvis du konverterer en database fra Microsoft Access version 2.0 og tidligere til Microsoft Access 2002 eller nyere, skal du ændre koden for at teste særskilt for tilfældet Null.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×