Funktionen Format

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Returnerer en Variant (streng), der indeholder et udtryk, der er formateret i overensstemmelse med instruktioner, der er indeholdt i et formatudtryk.

Se eksempler

Syntaks

Format( udtryk [, format ] [, førsteugedag ] [, førsteuge ] )

Syntaksen for funktionen Format har disse argumenter:

Argument

Beskrivelse

udtryk

Obligatorisk. Et hvilket som helst gyldigt udtryk.

format

Valgfrit. Et gyldigt navngivet eller brugerdefineret formatudtryk.

førsteugedag

Valgfrit. En konstant, der angiver den første dag i ugen.

førsteuge

Valgfrit. En konstant, der angiver den første uge i året.


Indstillinger

Formatargument kan bruge en række forskellige indstillinger, afhængigt af datatypen for argumentet udtryk. Se de artikler, der er vist i følgende tabel, hvis du vil have mere at vide om gyldige formatudtryk.

For udtryk, der bruger denne datatype ...

Skal du se denne artikel

Alle typer

Egenskaben Format

Dato/klokkeslæt

Egenskaben Format – Datatypen Dato/klokkeslæt

Numerisk

Egenskaben Format – Datatyperne Tal og Valuta

Tekst og Notat

Egenskaben Format – Datatyperne Tekst og Notat

Ja/Nej

Egenskaben Format – Datatypen Ja/Nej


Argumentet førsteugedag har følgende indstillinger:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbUseSystem

0

Brug indstillingen NLS API.

VbSunday

1

Søndag (standard)

vbMonday

2

Mandag

vbTuesday

3

Tirsdag

vbWednesday

4

Onsdag

vbThursday

5

Torsdag

vbFriday

6

Fredag

vbSaturday

7

Lørdag


Argumentet førsteuge har følgende indstillinger:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbUseSystem

0

Brug indstillingen NLS API.

vbFirstJan1

1

Start med uge, hvor 1 januar forekommer (standard).

vbFirstFourDays

2

Start med den første uge, der har mindst fire dage i året.

vbFirstFullWeek

3

Start med den første hele uge i året.


Bemærkninger

Hvis du vil formatere

Skal du gøre følgende

Tal

Brug foruddefinerede, navngivne numeriske formater, eller opret brugerdefinerede numeriske formater.

Datoer og klokkeslæt

Brug foruddefinerede, navngivne dato- og klokkeslætsformater, eller opret brugerdefinerede dato- og klokkeslætsformater.

Serienumre for dato- og klokkeslæt

Brug formater for dato og klokkeslæt eller numeriske formater.

Strenge

Opret dine egne brugerdefinerede strengformater.


Hvis du forsøger at formatere et tal uden at angive format, indeholder Format funktionalitet, der minder om funktionen Str, men hvor den tager højde for forskellige forhold i forskellige lande. Men positive tal, der er formateret som strenge ved hjælp af Format, omfatter ikke foranstillede mellemrum, som er reserveret til tegnet for værdien. Tal, der er konverteret ved hjælp af Str, bevarer det foranstillede mellemrum.

Hvis du formaterer en ikke-lokaliseret numerisk streng, skal du bruge et brugerdefineret talformat for at sikre, at du får det ønskede udseende.

Bemærk!: Hvis egenskabsindstillingen for Kalender er Gregoriansk, og format angiver datoformatering, skal det angivne udtryk være gregoriansk. Hvis Visual Basic-egenskabsindstillingen for Kalender er Hijri, skal det angivne udtryk være hijri.

Hvis kalenderen er gregoriansk, er betydningen af symboler for udtrykket format uændret. Hvis kalenderen er hijri, har alle datoformatsymboler (f.eks. dddd, mmmm, åååå) samme betydning, men gælder for hijri-kalenderen. Formatsymboler forbliver på engelsk. Symboler, der medfører visning af tekst (f.eks. AM og PM), viser den streng (engelsk eller arabisk), der er knyttet til det pågældende symbol. Området for visse symboler ændres, når kalenderen er hijri.

Symbol

Område

d

1-30

dd

1-30

ww

1 – 51

mmm

Viser fulde månedsnavne (hijri-månedsnavne har ingen forkortelser).

y

1-355

åååå

100-9666

Eksempler

Brug funktionen Format i et udtryk    Du kan bruge Format alle de samme steder, hvor du kan bruge udtryk. Du kan f.eks. bruge det i en forespørgsel som en del af et feltalias eller i egenskaben Kontrolelementkilde for et tekstfelt i en formular eller en rapport. Følgende eksempler viser et udtryk, du kan bruge i en rapports Filter-egenskab til at begrænse outputtet til poster fra den forrige uge.

Format([Dato],"ww")=Format(Nu(),"ww")-1

I dette eksempel har rapportens postkilde et felt med navnet Dato, der indeholder den dato, hvor hver enkelt post er blevet ændret, og som bruges i rapporten. Når du kører rapporten, filtreres resultaterne for kun at vise de poster, hvor ugen for værdien i feltet Dato (Format([Dato],"ww")) er lig med den forrige uge (Format(Nu(),"ww")-1).

Brug funktionen Format i VBA-kode    

Bemærk!: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

Dette eksempel viser forskellige anvendelser af funktionen Format til at formatere værdier ved hjælp af både navngivne formater og brugerdefinerede formater. For datoseparatoren (/), klokkeslætsseparatoren (:) og AM/PM-konstanten afhænger det faktisk formaterede output, der vises af dit system, af indstillingen for landestandard på den computer, hvor koden kører. Når klokkeslæt og datoer vises i udviklingsmiljøet, bruges det korte klokkeslætsformat og det korte datoformat for kodens landestandard. Når det vises ved at køre kode, bruges det korte klokkeslætsformat og det korte datoformat for systemets landestandard, hvilket kan være forskelligt fra kodens landestandard. I dette eksempel, antages landestandarden at være Engelsk (USA).

MyTimeog MyDate vises i udviklingsmiljøet ved hjælp af indstillingen for det korte klokkeslætsformat og indstillingen for det korte datoformat for det aktuelle system.

Dim MyTime, MyDate, MyStr
MyTime = #17:04:23#
MyDate = #January 27, 1993#
' Returns current system time in the system-defined long time format.
MyStr = Format(Time, "Long Time")
' Returns current system date in the system-defined long date format.
MyStr = Format(Date, "Long Date")
MyStr = Format(MyTime, "h:m:s") ' Returns "17:4:23".
MyStr = Format(MyTime, "hh:mm:ss AMPM") ' Returns "05:04:23 PM".
MyStr = Format(MyDate, "dddd, mmm d yyyy") ' Returns "Wednesday,
' Jan 27 1993".
' If format is not supplied, a string is returned.
MyStr = Format(23) ' Returns "23".
' User-defined formats.
MyStr = Format(5459.4, "##,##0.00") ' Returns "5,459.40".
MyStr = Format(334.9, "###0.00") ' Returns "334.90".
MyStr = Format(5, "0.00%") ' Returns "500.00%".
MyStr = Format("HELLO", "<") ' Returns "hello".
MyStr = Format("This is it", ">") ' Returns "THIS IS IT".


Ved hjælp af Format med tomme strenge

I Microsoft Access version 2.0 og ældre versioner kan du bruge funktionen Format til at returnere en værdi for en streng af længden nul og en anden for en værdi. Du kan f.eks. bruge et formatudtryk som følgende sammen med funktionen Format til at returnere den relevante strengværdi fra koden:

Dim varX As Variant
Dim varStrX As Variant
' Assign some value to varStrX and pass to Format function.
varX = Format(varStrX, "@;ZLS;Null")

I Microsoft Access 97 og nyere versioner skal du teste særskilt for Null-tilfældet og derefter returnere den korrekte værdi ud fra resultatet. For eksempel kan du bruge funktionen IIf i et udtryk med funktionen Format som f.eks. følgende:

varX = IIf(IsNull(varStrX),"Null", Format(varStrX, "@;ZLS"))

Denne ændring gælder kun, når du bruger funktionen Format til at formatere en streng, afhængigt af om det er en tom streng eller en Null-værdi. Andre formatudtryk, der bruges sammen med funktionen Format, fungerer fortsat, som de gjorde i tidligere versioner.

Hvis du konverterer en database fra Microsoft Access version 2.0 og ældre til Microsoft Access 2002 eller nyere, skal du ændre koden for at teste særskilt for Null-tilfældet.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×