Funktionen Filter

Returnerer en nulbaseret array, der indeholder et delsæt af en strengarray baseret på et bestemt filterkriterium.

Syntaks

Filter(kildearray, match [, medtag ] [, sammenlign ] )

Syntaksen for funktionen Filter består af følgende argument.

Argument

Beskrivelse

kildearray

Påkrævet. Endimensional array af strenge, der skal søges i.

match

Påkrævet. Streng, der kan søges efter.

medtag

Valgfri. Boolesk værdi, der angiver, om der skal returneres understrenge, som omfatter eller udelader match. Hvis medtag er Sand, returnerer Filter undersættet for den array, der indeholder match som understreng. Hvis medtag er Falsk, returnerer Filter undersættet for den array, der ikke indeholder match som understreng.

sammenlign

Valgfri. Numerisk værdi, der angiver, hvilken strengsammenligning der skal anvendes. I sektionen Indstillinger indeholder værdier.


Indstillinger

Argumentet sammenlign kan have følgende værdier:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbUseCompareOption

–1

Foretager en sammenligning ved hjælp af indstillingen for sætningen Option Compare.

vbBinaryCompare

0

Foretager en binær sammenligning.

vbTextCompare

1

Foretager en tekstsammenligning.

vbDatabaseCompare

2

Kun Microsoft Office Access 2007. Foretager en sammenligning på basis af oplysninger i databasen.


Bemærkninger

Hvis der ikke finder match for match i kildearray, returnerer Filter en tom array. Der opstår en fejl, hvis kildearray erNull eller ikke er en endimensionel array.

Den array, der er returneret af funktionen Filter, indeholder kun tilstrækkeligt mange elementer til at indeholde antallet af sammenfaldende elementer.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×