Funktionen FileLen

Bemærk: Den funktion, metode, objekt eller egenskab, som beskrives i dette emne er deaktiveret, hvis Microsoft Jet-udtrykstjenesten er i sandkassetilstand, der forhindrer evaluering af udtryk, der muligvis ikke er sikre. Yderligere oplysninger om sandkassetilstand finder du i Hjælp ved at søge på "sandkassetilstand".

Returnerer en Datatypen Lang, der angiver længden af en fil i byte.

Syntaks

FileLen(stinavn)

Det krævede argumentstinavn er et strengudtryk, der angiver en fil. Stinavnet kan indeholde biblioteket eller mappen samt drevet.

Bemærkninger

Hvis den angivne fil er åben, når funktionen FileLen kaldes, repræsenterer den returnerede værdi størrelsen af filen, umiddelbart før den blev åbnet.

Bemærk:  Du kan få vist længden af en åben fil ved hjælp af funktionen LOF.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel anvendes funktionen FileLen til at returnere længden af en fil i byte. I forbindelse med dette eksempel antages det, at TESTFIL er en fil, der indeholder nogle data.

Dim MySize
MySize = FileLen("TESTFIL") ' Returnerer fillængden (byte).
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×