Funktionen FileAttr

Bemærk: Den funktion, metode, objekt eller egenskab, som beskrives i dette emne er deaktiveret, hvis Microsoft Jet-udtrykstjenesten er i sandkassetilstand, der forhindrer evaluering af udtryk, der muligvis ikke er sikre. Yderligere oplysninger om sandkassetilstand finder du i Hjælp ved at søge på "sandkassetilstand".

Returnerer en Datatypen Lang, der repræsenterer filtilstanden for filer, der åbnes ved hjælp af sætningen Åbn.

Syntaks

FileAttr(filnummer, returtype)

Syntaksen for funktionen FileAttr består af følgende argument.

Argument

Beskrivelse

filnummer

Påkrævet. datatypen Heltal. Et gyldigt filnummer.

returtype

Påkrævet. Heltal. Tal, der angiver den type oplysning, som skal returneres. Angiv 1 for at returnere en værdi, der angiver filtilstanden. Kun på 16-bit-systemer skal du angive 2 for at hente operativsystemfilhandler. returtype 2 understøttes ikke i 32-bit-systemer og medfører en fejl.

Returværdier

Hvis returtype-argument er 1, angiver følgende returværdier filadgangstilstanden:

Tilstand

Værdi

Input

1

Output

2

Vilkårlig

4

Tilføjelsesforespørgsel

8

Binær

32

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel anvendes funktionen FileAttr til at returnere filtilstanden og filhandleren for en åben fil. Filhandleren returneres kun på 16-bit-systemer. På 32-bit-systemer genereres der en fejl, hvis der angives 2 som det andet argument.

Dim FileNum, Mode, Handle
FileNum = 1 ' Assign file number.
Open "TESTFILE" For Append As FileNum ' Open file.
Mode = FileAttr(FileNum, 1) ' Returns 8 (Append file mode).
Handle = FileAttr(FileNum, 2) ' Returns file handle.
Close FileNum ' Close file.
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×