Funktionen FV

Returnerer en Datatypen Dobbelt, der angiver den fremtidige værdi af et annuitetslån baseret på periodiske faste betalinger og en periodisk fast rente.

Syntaks

FV(rate, nper, pmt [, pv ] [, type ] )

Syntaksen for funktionen FV har følgende argument:

Argument

Beskrivelse

rente

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver renten for hver periode. Hvis du f.eks. optager et billån med en effektiv årlig rente på 10 procent og betaler månedlige ydelser, er renten i hver periode 0,1/12 eller 0,0083.

antalperioder

Obligatorisk. Et datatypen Heltal, der angiver det samlede antal betalingsperioder i løbetiden. Hvis du f.eks. afdrager hver måned på et fireårigt billån, løber lånet over i alt 4 x 12 (eller 48) betalingsperioder.

betaling

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver det beløb, som forfalder i hver periode. Beløbet består som regel af et fast beløb og en rente, der ikke ændres i lånets løbetid.

nutidsværdi

Valgfri. Datatypen Varians, der angiver nutidsværdien (eller den samlede sum) af en række fremtidige betalinger. Når du f.eks. låner penge til at købe en bil, er lånebeløbet den aktuelle værdi for udlåneren af de månedlige betalinger, du vil foretage, for bilen. Hvis det udelades, benyttes 1.

type

Valgfrit. En variant, der angiver, hvornår betalingerne skal forfalde. Brug 0, hvis betalingerne forfalder ved afslutningen af betalingsperioden. Eller brug 1, hvis betalingen forfalder ved periodens begyndelse. Hvis argumentet udelades, benyttes 0.


Bemærkninger

En annuitet består af en række faste ydelser over en periode. Det kan være et lån (f.eks. et huslån) eller en investering (f.eks. en opsparing med en månedlig indbetaling).

argumentrente og antalperioder skal beregnes ved hjælp af betalingsperioder, der er udtrykt i samme enheder. Hvis rente f.eks. beregnes i måneder, skal antalperioder også beregnes i måneder.

For alle argumenterne gælder det, at udgifter (f.eks. indbetalinger på en opsparingskonto) repræsenteres af negative tal, og indtægter (f.eks. udbytte) repræsenteres af positive tal.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

This example uses the FV function to return the future value of an investment given the percentage rate that accrues per period (APR / 12), the total number of payments (TotPmts), the payment (Payment), the current value of the investment (PVal), and a number that indicates whether the payment is made at the beginning or end of the payment period (PayType). Note that because Payment represents cash paid out, it's a negative number.

Dim Fmt, Payment, APR, TotPmts, PayType, PVal, FVal
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1 ' When payments are made.
Fmt = "###,###,##0.00" ' Define money format.
Payment = InputBox("How much do you plan to save each month?")
APR = InputBox("Enter the expected interest annual percentage rate.")
If APR > 1 Then APR = APR / 100 ' Ensure proper form.
TotPmts = InputBox("For how many months do you expect to save?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end of month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then PayType = BEGINPERIOD Else PayType = ENDPERIOD
PVal = InputBox("How much is in this savings account now?")
FVal = FV(APR / 12, TotPmts, -Payment, -PVal, PayType)
MsgBox "Your savings will be worth " & Format(FVal, Fmt) & "."
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×