Funktionen EOF

Bemærk: Den funktion, metode, objekt eller egenskab, som beskrives i dette emne er deaktiveret, hvis Microsoft Jet-udtrykstjenesten er i sandkassetilstand, der forhindrer evaluering af udtryk, der muligvis ikke er sikre. Yderligere oplysninger om sandkassetilstand finder du i Hjælp ved at søge på "sandkassetilstand".

Returnerer et datatypen Heltal, som indeholder den Boolesk værdi værdi Sand, når slutningen af en fil, som er åbnet i forbindelse med vilkårligt eller sekventielt Input, er nået.

Syntaks

EOF(filnummer)

Det krævede filnummer-argument er et heltal, som indeholder et gyldigt filnummer.

Bemærkninger

Brug EOF til at forhindre, at der opstår en fejl ved forsøg på at hente input efter slutningen af en fil.

Funktionen EOF returnerer Falsk, indtil slutningen af filen er nået. Hvis filer er åbnet med henblik på Vilkårlig eller Binær adgang, returnerer EOFFalsk, indtil den sidste udførte Get-sætning ikke kan læse en hel post.

Når filer er åbnet med henblik på Binær adgang, genereres der fejl ved forsøg på at læse filen ved hjælp af funktionen Input, indtil EOF returnerer Sand. Brug funktionen LOF og Loc i stedet for EOF ved læsning af binære filer med Input, eller brug Get, når du anvender funktionen EOF. Med filer, der er åbnet med henblik på Output, returnerer EOF altid Sand.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel anvendes funktionen EOF til at spore slutningen af en fil. I dette eksempel antager vi, at MYFILE er en tekstfil med nogle få linjer tekst.

Dim InputData
' Open file for input.
Open "MYFILE" For Input As #1
' Check for end of file.
Do While Not EOF(1)
' Read line of data.
Line Input #1, InputData
' Print to the Immediate window.
Debug.Print InputData
Loop
' Close file.
Close #1
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×