Funktionen DateSerial

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Returnerer en Variant (Date) for et bestemt år, en bestemt måned og en bestemt dag.

Syntaks

DateSerial ( år, måned, dag )

Syntaksen for funktionen DateSerial har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

år

Påkrævet. Heltal. Tal mellem 100 og 9999, begge tal inklusive, eller et numerisk udtryk.

måned

Påkrævet. Heltal. Et numerisk udtryk.

dag

Påkrævet. Heltal. Et numerisk udtryk.


Bemærkninger

Når du angiver en dato, f.eks. den 31. december 1991, skal talområdet for hvert DateSerial-argument være inden for det accepterede område for enheden, dvs. 1–31 for dage og 1–12 for måneder. Du kan imidlertid også angive relative datoer for hvert argument ved at bruge et numerisk udtryk, der angiver et antal dage, måneder eller år før eller efter en bestemt dato.

I følgende eksempel anvendes numeriske udtryk i stedet for absolutte datotal. Her returnerer funktionen DateSerial en dato, som er dagen før den første dag (1 - 1), to måneder før august (8 - 2), 10 år før 1990 (1990 - 10), med andre ord den 31. maj 1980.

DateSerial(1990 - 10, 8 - 2, 1 - 1)

Tocifrede år for argumentet year fortolkes på basis af brugerdefinerede maskinindstillinger. Standardindstillingerne angiver, at værdier mellem 0 og 29, begge tal inklusive, fortolkes som årene 2000–2029. Standardværdierne mellem 30 og 99 fortolkes som årene 1930–1999. For alle andre year-argumenter anvendes der et firecifret tal (f.eks. 1800).

Ældre Windows-versioner end Windows 2000 fortolker tocifrede år på basis af de standarder, som er beskrevet tidligere. Du kan sikre, at funktionen returnerer den korrekte værdi, ved at anvende firecifrede tal for år.

Hvis et argument overskrider det accepterede område for argumentet, øges det til den næste højere accepterede enhed. Hvis du f.eks. angiver 35 dage, fortolkes det som én måned og et antal dage, afhængigt af hvor på året det anvendes. Hvis et enkelt argument ligger uden for området -32.768 til 32.767, opstår der en fejl. Hvis den dato, som angives med de tre argumenter, falder uden for det accepterede datoområde, opstår der en fejl.

Bemærk: Hvis der for år, månedog dag angives indstillingen Gregoriansk for egenskaben Kalender, antages den angivne værdi at være gregoriansk. Hvis indstillingen Hijri angives for egenskaben Kalender, antages den angivne værdi at være Hijri.

Den returnerede datodel er i tidsperiodeenhederne for den aktuelle Visual Basic-kalender. Hvis den aktuelle kalender f.eks. er Hijri, og den datodel, som skal returneres, er året, er værdirn for år et Hijri-år. For argumentet år fortolkes værdier mellem 0 og 99, begge tal inklusive, som årene 1400-1499. For alle andre værdier for år skal du anvende fire cifre for åre (f.eks. 1520).

Eksempel

Bemærk: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I dette eksempel anvendes funktionen DateSerial til at returnere datoen for det angivne år, den angivne måned og den angivne dag.

Dim MyDate ' MyDate contains the date for February 12, 1969. MyDate = DateSerial(1969, 2, 12) ' Return a date.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×