Funktionen DatePart

Returnerer en Variant (Integer), som indeholder den angivne del af en given dato.

Syntaks

DatePart(interval, date [, firstdayofweek] [, firstweekofyear] )

Syntaksen for funktionen DatePart har følgende argument:

Argument

Beskrivelse

interval

Påkrævet. strengudtryk, som er det tidsinterval, som skal returneres.

dato

Påkrævet. Den værdi for Variant (Date), som skal evalueres.

førsteugedag

Valgfri. En konstant, der angiver den første dag i ugen. Hvis den ikke angives, anvendes søndag.

førsteugeiår

Valgfri. En konstant, der angiver den første uge i året. Hvis den ikke angives, antages den første uge at være den uge, hvor den 1. januar indgår.


Indstillinger

Der kan angives følgende indstillinger for argumentinterval:

Indstilling

Beskrivelse

yyyy

År

q

Kvartal

m

Måned

y

Dag i året

d

Dag

w

Ugedag

ww

Uge

h

Time

n

Minut

s

Sekund


Der kan angives følgende indstillinger for argumentet firstdayofweek:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbUseSystem

0

Anvend indstillingen NLS API.

vbSunday

1

Søndag (standard)

vbMonday

2

Mandag

vbTuesday

3

Tirsdag

vbWednesday

4

Onsdag

vbThursday

5

Torsdag

vbFriday

6

Fredag

vbSaturday

7

Lørdag


Der kan angives følgende indstillinger for argumentet firstweekofyear:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbUseSystem

0

Anvend indstillingen NLS API.

vbFirstJan1

1

Start med den uge, hvor den 1. januar indgår (standard).

vbFirstFourDays

2

Start med den første uge i året, som har mindst fire dage.

vbFirstFullWeek

3

Start med den første hele uge i året.


Bemærkninger

Du kan bruge funktionen DatePart til at evaluere en dato og returnere et bestemt tidsinterval. Du kan f.eks. anvende funktionen DatePart til at beregne ugedagen eller det aktuelle klokkeslæt.

Argumentet firstdayofweek vedrører beregninger, der anvender intervalsymbolerne "w" og "ww".

Hvis dato er en datokonstant, bliver det angivne år en permanent del af den pågældende dato. Hvis dato derimod er omsluttet af dobbelte anførselstegn (" "), og du udelader året, indsættes det aktuelle år i koden, hver gang datoudtrykket evalueres. Dette gør det muligt at skrive kode, som kan bruges i forskellige år.

Bemærk: Hvis indstillingen af egenskaben Kalender for Date er gregoriansk, skal den angivne dato være gregoriansk. Hvis det er en Hijri-kalender, skal den angivne dato være Hijri.

Datodelen returneres i tidsperiodeenheder fra den aktuelle arabiske kalender. Hvis den aktuelle kalender f.eks. er Hijri, og den datodel, som skal returneres, er året, er værdien for år et Hijri-år.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel tages en dato, og ved hjælp af funktionen DatePart vises det kvartal i året, hvori datoen indgår.

Dim TheDate As Date    ' Declare variables.
Dim Msg
TheDate = InputBox("Enter a date:")
Msg = "Quarter: " & DatePart("q", TheDate)
MsgBox Msg
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×