Funktionen DateDiff

Returnerer en Variant (Long), der angiver antallet af tidsintervaller mellem to angivne datoer.

Se eksempler

Syntaks

DateDiff(interval, date1, date2 [, firstdayofweek] [, firstweekofyear] )

Syntaksen for funktionen DateDiff har følgende argument:

Argument

Beskrivelse

interval

Påkrævet. strengudtryk, som er det tidsinterval, du bruger til at beregne forskellen mellem date1 og date2.

date1 , date2

Påkrævet. Variant (Date). To datoer, du vil bruge i beregningen.

førsteugedag

Valgfri. En konstant, der angiver den første dag i ugen. Hvis den ikke angives, anvendes søndag.

førsteugeiår

Valgfri. En konstant, der angiver den første uge i året. Hvis den ikke angives, antages den første uge at være den uge, hvor den 1. januar forekommer.


Indstillinger

Interval -argument har følgende indstillinger:

Indstilling

Beskrivelse

yyyy

År

q

Kvartal

m

Måned

y

Dag i året

d

Dag

w

Ugedag

ww

Uge

h

Time

n

Minut

s

Sekund


Argumentet firstdayofweek har følgende indstillinger:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbUseSystem

0

Anvend NLS API-indstillingen.

vbSunday

1

Søndag (standard)

vbMonday

2

Mandag

vbTuesday

3

Tirsdag

vbWednesday

4

Onsdag

vbThursday

5

Torsdag

vbFriday

6

Fredag

vbSaturday

7

Lørdag

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbUseSystem

0

Anvend NLS API-indstillingen.

vbFirstJan1

1

Start med den uge, hvor den 1. januar forekommer (standard).

vbFirstFourDays

2

Start med den første uge, som har mindst fire dage i det nye år.

vbFirstFullWeek

3

Start med den første fulde uge i året.


Bemærkninger

Du kan bruge funktionen DateDiff til at fastslå, hvor mange angivne tidsintervaller der findes mellem to datoer. Du kan f.eks. bruge funktionen DateDiff til at beregne antallet af dage mellem to datoer eller antallet af uger mellem i dag og slutningen af året.

Hvis du vil beregne antallet af dage mellem date1 og date2, kan du enten bruge Dag i året ("y") eller Dag ("d"). Hvis interval er Ugedag ("w"), returnerer funktionen DateDiff antallet af uger mellem de to datoer. Hvis date1 falder på en mandag, tæller funktionen DateDiff antallet af mandage indtil date2. Den tæller date2 men ikke date1. Hvis interval er Uge ("ww"), returnerer funktionen DateDiff dog antallet af kalenderuger mellem de to datoer. Den tæller antallet af søndage mellem date1 og date2. Med funktionen DateDiff tælles date2, hvis den falder på en søndag, men date1 tælles ikke, selvom den falder på en søndag.

Hvis date1 henviser til et senere tidspunkt end date2, returnerer funktionen DateDiff et negativt tal.

Argumentet firstdayofweek påvirker beregninger, der anvender intervalsymbolerne "w" og "ww".

Hvis date1 eller date2 er en datokonstant, bliver det angivne år en permanent del af denne dato. Men hvis date1 eller date2 er omsluttet af dobbelte anførselstegn (" "), og du udelader året, indsættes det aktuelle år i koden, hver gang udtrykket date1 eller date2 evalueres. Dette gør det muligt at skrive kode, som kan anvendes i forskellige år.

Hvis du sammenligner den 31. december med den 1. januar i det næste år, returnerer DateDiff for år ("yyyy") 1, selvom der kun er gået én dag.

Bemærk:  Hvis der for date1 og date2 er angivet Gregoriansk for egenskaben Kalender, skal den angivne dato være gregoriansk. Hvis kalenderen er Hijri, skal den angivne dato være Hijri.

Eksempler

Bruge funktionen DateDiff i et udtryk     Du kan bruge funktionen DateDiff i alle udtryk. Forestil dig f.eks., at du har en formular, som du bruger til registrering af kundeordrer. I tabellen Ordrer har du et felt med navnet ModtagFør, der indeholder den dato, hvor kunden senest skal have modtaget sin ordre. Du kan bruge funktionen DateDiff sammen med en tekstboks i formularen til at vise, hvor mange dage der er tilbage, før ordren skal afsendes.

Hvis vi antager, at det normalt tager ti dage at sende en ordre, skal du definere egenskaben Kontrolelementkilde for tekstboksen på følgende måde:

=DateDiff(“d”, Now(), [Orders].[ReceiveBefore])-10

Når du åbner formularen i formularvisning, vises antal dage der er tilbage, før ordren skal afsendes. Hvis der er under 10 dage tilbage, før kunden skal have modtaget ordren, er tallet i tekstboksen negativt og indikerer, hvor mange dage for sent ordren vil blive leveret, hvis den ikke afsendes med det samme.

Bruge funktionen DateDiff i VBA-kode    

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel anvendes funktionen DateDiff til at få vist antallet af dage mellem en given dato og dags dato.

Dim TheDate As Date    ' Declare variables.
Dim Msg
TheDate = InputBox("Enter a date")
Msg = "Days from today: " & DateDiff("d", Now, TheDate)
MsgBox Msg
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×