Funktionen DateDiff

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Returnerer en Variant (langt heltal), der angiver antallet af tidsintervaller mellem to angivne datoer.

Se eksempler

Syntaks

DateDiff ( interval, dato1, dato2 [, første dag i ugen] [, første uge i året] )

Syntaksen for funktionen DateDiff har følgende argumenter:

Tip: I Access 2010 har Udtryksgeneratoren IntelliSense, så du kan se, hvilke argumenter udtrykket kræver. 

Argument

Beskrivelse

interval

Der er påkrævet. Strengudtryk, som er tidsinterval, du bruger til at beregne forskellen mellem dato1 og dato2.

dato1, dato2

Påkrævet. Variant (Date). To datoer, du vil bruge i beregningen.

første dag i ugen

Valgfri. En konstant, der angiver den første dag i ugen. Hvis den ikke angives, anvendes søndag.

første uge i året

Valgfri. En konstant, der angiver den første uge i året. Hvis den ikke angives, antages den første uge at være den uge, hvor den 1. januar indgår.


Indstillinger

Der kan angives følgende indstillinger for argumentinterval:

Indstilling

Beskrivelse

yyyy

År

q

Kvartal

m

Måned

y

Dag i året

d

Dag

w

Ugedag

ww

Uge

h

Time

n

Minut

s

Sekund


Toppen af siden

Argumentet førsteugedag har følgende indstillinger:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbUseSystem

0

Brug NLS API-indstillingen.

vbSunday

1

Søndag (standard)

vbMonday repræsenterer mandag

2

Mandag

vbTuesday

3

Tirsdag

vbWednesday

4

Onsdag

vbThursday

5

Torsdag

vbFriday

6

Fredag

vbSaturday

7

Lørdag


Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbUseSystem

0

Brug NLS API-indstillingen.

vbFirstJan1

1

Start med den uge, hvor den 1. januar forekommer (standard).

vbFirstFourDays

2

Start med den første uge i året, som har mindst fire dage.

vbFirstFullWeek

3

Start med den første hele uge i året.


Bemærk!

Du kan bruge funktionen DateDiff til at fastslå, hvor mange angivne tidsintervaller der findes mellem to datoer. Du kan f.eks. bruge funktionen DateDiff til at beregne antallet af dage mellem to datoer eller antallet af uger mellem i dag og slutningen af året.

Hvis du vil beregne antallet af dage mellem date1 og date2, kan du enten bruge Dag i året ("y") eller Dag ("d"). Hvis interval er Ugedag ("w"), returnerer funktionen DateDiff antallet af uger mellem de to datoer. Hvis date1 falder på en mandag, tæller funktionen DateDiff antallet af mandage indtil date2. Den tæller date2 men ikke date1. Hvis interval er Uge ("ww"), returnerer funktionen DateDiff dog antallet af kalenderuger mellem de to datoer. Den tæller antallet af søndage mellem date1 og date2. Med funktionen DateDiff tælles date2, hvis den falder på en søndag, men date1 tælles ikke, selvom den falder på en søndag.

Hvis date1 henviser til et senere tidspunkt end date2, returnerer funktionen DateDiff et negativt tal.

Argumentet firstdayofweek påvirker beregninger, der anvender intervalsymbolerne "w" og "ww".

Hvis date1 eller date2 er en datokonstant, bliver det angivne år en permanent del af denne dato. Men hvis date1 eller date2 er omsluttet af dobbelte anførselstegn (" "), og du udelader året, indsættes det aktuelle år i koden, hver gang udtrykket date1 eller date2 evalueres. Dette gør det muligt at skrive kode, som kan anvendes i forskellige år.

Hvis du sammenligner den 31. december med den 1. januar i det næste år, returnerer DateDiff for år ("yyyy") 1, selvom der kun er gået én dag.

Bemærk: Hvis der for date1 og date2 er angivet Gregoriansk for egenskaben Kalender, skal den angivne dato være gregoriansk. Hvis kalenderen er Hijri, skal den angivne dato være Hijri.

Toppen af siden

Eksempler

Brug af funktionen DateDiff i et udtryk     Du kan bruge funktionen DateDiff , uanset hvor du kan bruge udtryk. Lad os antage, at du har en formular, som du kan bruge til at opfylde kundeordrer. I tabellen Ordrer har du et felt med navnet ReceiveBefore, der indeholder den dato, som kunden har brug at modtage ordren. Du kan bruge funktionen DateDiff med et tekstfelt på formularen til at vise antallet dage tilbage, før rækkefølgen skal levere.

Hvis vi antager, at det normalt tager ti dage at sende en ordre, skal du definere egenskaben Kontrolelementkilde for tekstboksen på følgende måde:

=DateDiff(“d”, Now(), [Orders].[ReceiveBefore])-10

Når du åbner formularen i formularvisning, vises antal dage der er tilbage, før ordren skal afsendes. Hvis der er under 10 dage tilbage, før kunden skal have modtaget ordren, er tallet i tekstboksen negativt og indikerer, hvor mange dage for sent ordren vil blive leveret, hvis den ikke afsendes med det samme.

Brug af funktionen DateDiff i VBA-kode   

Bemærk: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I dette eksempel anvendes funktionen DateDiff til at få vist antallet af dage mellem en given dato og dags dato.

Dim TheDate As Date    ' Declare variables.
Dim Msg
TheDate = InputBox("Enter a date")
Msg = "Days from today: " & DateDiff("d", Now, TheDate)
MsgBox Msg

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×