Funktionen DateAdd

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Returnerer en Variant (Date), som indeholder en dato, hvortil der er føjet et tidsinterval.

Syntaks

DateAdd ( interval, tal, dato )

Syntaksen for funktionen DateAdd har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

interval

Der er påkrævet. Strengudtryk, som er tidsinterval, du vil tilføje.

tal

Der er påkrævet. Numerisk udtryk, der er antallet af intervaller, du vil tilføje. Det kan være positivt (for at få datoer i fremtiden) eller negativt (for at få datoer i fortiden).

dato

Påkrævet. Variant (Date) eller konstant, der repræsenterer den dato, hvortil intervallet føjes.


Tip: Udtryksgenerator har i Access 2010 IntelliSense, så du kan se hvilke argumenter, der kræver, at dit udtryk.

Indstillinger

Der kan angives følgende indstillinger for argumentinterval:

Indstilling

Beskrivelse

yyyy

År

q

Kvartal

m

Måned

y

Dag i året

d

Dag

w

Ugedag

ww

Uge

h

Time

n

Minut

s

Sekund


Bemærkninger

Du kan bruge funktionen DateAdd til at tilføje eller fratrække et bestemt tidsinterval fra en dato. Du kan f.eks. bruge DateAdd til at beregne en dato 30 dage fra i dag eller et klokkeslæt 45 minutter fra nu.

Hvis du vil føje dage til date, kan du bruge Dag i året ("y"), Dag ("d") eller Ugedag ("w").

Med funktionen DateAdd returneres der ikke en ugyldig dato. I følgende eksempel føjes der én måned til 31. januar:

DateAdd("m", 1, "31-Jan-95")

I dette tilfælde returnerer funktionen DateAdd 28-feb-95, ikke 31-feb-95. Hvis date er 31-jan-96, returneres 29-feb-96, fordi 1996 er skudår.

Hvis de beregnede data er forud for år 100 (dvs., at du fratrækker flere år, end der er i date), opstår der en fejl.

Hvis tal ikke er et langt heltal, afrundes det inden det evalueres til det nærmeste hele tal.

Bemærk: Formatet for den returnerede værdi for DateAdd bestemmes af indstillingerne i Kontrolpanel, ikke af det format, der overføres i argumetet date.

Bemærk: I forbindelse med date skal den angivne dato være gregoriansk, hvis egenskaben Kalender er Gregoriansk. Hvis det er en Hijri-kalender, skal den angivne dato være hijri. Hvis månedsværdier er navne, skal navnet være i overensstemmelse med den aktuelle indstilling af egenskaben Kalender. Du kan mindske risikoen for, at månedsnavne kommer i konflikt med den aktuelle indstilling af egenskaben Kalender ved at angive numeriske månedsværdier (Kort datoformat).

Eksempel

Bemærk: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I dette eksempel tages en dato som input, og funktionen DateAdd anvendes til at få vist en tilsvarende dato et angivet antal måneder i fremtiden.

Dim FirstDate As Date    ' Declare variables.
Dim IntervalType As String
Dim Number As Integer
Dim Msg
IntervalType = "m" ' "m" specifies months as interval.
FirstDate = InputBox("Enter a date")
Number = InputBox("Enter number of months to add")
Msg = "New date: " & _
DateAdd(IntervalType, Number, FirstDate)
MsgBox Msg

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×