Funktionen DateAdd

Returnerer en Variant (Date), som indeholder en dato, hvortil der er føjet et tidsinterval.

Syntaks

DateAdd(interval, number, date)

Syntaksen for funktionen DateAdd har følgende argument:

Argument

Beskrivelse

interval

Påkrævet. strengudtryk, som er i det tidsinterval, du vil tilføje.

tal

Påkrævet. numerisk udtryk, som er det antal intervaller, du vil tilføje. Det kan være positivt (for at hente datoer i fremtiden) eller negativt (for at hente datoer i fortiden).

dato

Påkrævet. Variant (Date) eller konstant, der repræsenterer den dato, hvortil intervallet føjes.


Indstillinger

interval -argument har følgende indstillinger:

Indstilling

Beskrivelse

yyyy

År

q

Kvartal

m

Måned

y

Dag og år

d

Dag

w

Ugedag

ww

Uge

h

Time

n

Minut

s

Sekund


Bemærkninger

Du kan bruge funktionen DateAdd til at tilføje eller fratrække et bestemt tidsinterval fra en dato. Du kan f.eks. bruge DateAdd til at beregne en dato 30 dage fra i dag eller et klokkeslæt 45 minutter fra nu.

Hvis du vil føje dage til date, kan du bruge Dag i året ("y"), Dag ("d") eller Ugedag ("w").

Med funktionen DateAdd returneres der ikke en ugyldig dato. I følgende eksempel føjes der én måned til 31. januar:

DateAdd("m", 1, "31-Jan-95")

I dette tilfælde returnerer funktionen DateAdd 28-feb-95, ikke 31-feb-95. Hvis date er 31-jan-96, returneres 29-feb-96, fordi 1996 er skudår.

Hvis de beregnede data er forud for år 100 (dvs., at du fratrækker flere år, end der er i date), opstår der en fejl.

Hvis tallet ikke er en Datatypen Lang værdi, rundes det op til det nærmeste hele tal, inden det evalueres.

Bemærk:  Formatet for den returnerede værdi for DateAdd bestemmes af indstillingerne i Kontrolpanel, ikke af det format, der overføres i argumetet date.

Bemærk:  I forbindelse med date skal den angivne dato være gregoriansk, hvis egenskaben Kalender er Gregoriansk. Hvis det er en Hijri-kalender, skal den angivne dato være hijri. Hvis månedsværdier er navne, skal navnet være i overensstemmelse med den aktuelle indstilling af egenskaben Kalender. Du kan mindske risikoen for, at månedsnavne kommer i konflikt med den aktuelle indstilling af egenskaben Kalender ved at angive numeriske månedsværdier (Kort datoformat).

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel tages en dato som input, og funktionen DateAdd anvendes til at få vist en tilsvarende dato et angivet antal måneder i fremtiden.

Dim FirstDate As Date    ' Declare variables.
Dim IntervalType As String
Dim Number As Integer
Dim Msg
IntervalType = "m" ' "m" specifies months as interval.
FirstDate = InputBox("Enter a date")
Number = InputBox("Enter number of months to add")
Msg = "New date: " & _
DateAdd(IntervalType, Number, FirstDate)
MsgBox Msg
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×