Funktionen DVar og DVarP

Du kan bruge funktionen DVar og DVarP til at anslå afvigelse for et værdisæt i et angivet postsæt (et domæne). Brug funktionen DVar og DVarP i VBA-modulet (Visual Basic for Applications), en makro, et forespørgselsudtryk eller et beregnet kontrolelement i en formular eller en rapport.

Brug funktionen DVarP til at evaluere afvigelse over en population og funktionen DVar til at evaluere et eksempel på en population.

Du kan f.eks. bruge funktionen DVar til at beregne variansen over et sæt resultater af skoleprøver.

Syntaks

DVar(udtryk, domæne [, kriterier] )

DVarPudtryk, domæne [, kriterier] )

Funktionerne DVar og DVarP består af følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

udtryk

Påkrævet. Et udtryk, der identificerer det numeriske felt, som du ønsker at finde variansen for. Det kan være et strengudtryk, der angiver et felt fra en tabel eller en forespørgsel, eller det kan være et udtryk, der udfører en beregning på data i dette felt. I udtryk kan du medtage navnefeltet i en tabel, et kontrolelement i en formular, en konstant eller en funktion. Hvis udtryk omfatter en funktion, kan den enten være indbygget eller brugerdefineret, men ikke en anden domæne- eller SQL-aggregatfunktion. Alle de felter, der er inkluderet i udtryk skal være numeriske felter.

domæne

Påkrævet. Et strengudtryk, der identificerer det sæt poster, som domænet består af. Det kan være et tabelnavn eller et forespørgselsnavn til en forespørgsel, som ikke kræver en parameter.

kriterier

Valgfri. Et strengudtryk, der bruges til at begrænse det dataområde, som funktionen DVar eller DVarP udføres på. F.eks. svarer kriterier ofte til WHERE-delsætningen i et SQL-udtryk uden ordet WHERE. Hvis kriterier udelades, evaluerer funktionen DVar og DVarPudtryk i forhold til hele domænet. Alle de felter, som medtages i kriterier, skal også være felter i domæne. Hvis dette ikke er tilfældet, returnerer funktionen DVar og DVarP en Null-værdi.


Bemærkninger

Hvis domæne henviser til mindre end to poster, eller hvis mindre end to poster opfylder kriterier, returnerer funktionen DVar og DVarP en Null-værdi, hvilket angiver, at der ikke kan beregnes en varians.

Hvadenten du bruger funktionen DVar eller DVarP i en makro, et modul, et forespørgselsudtryk eller et beregnet kontrolelement, skal du være omhyggelig med at opbygge argumentet kriterier for at sikre, at det evalueres korrekt.

Du kan bruge funktionen DVar og DVarPtil at angive kriterier i rækken Kriterier for en udvælgelseforespørgsel i et beregnet feltudtryk i en forespørgsel eller i rækken Opdater til for en opdateringsforespørgsel.

Bemærk: Du kan bruge funktionen DVar og DVarP eller funktionen Var og VarP i et beregnet feltudtryk i en totalforespørgsel. Hvis du bruger funktionen DVar eller DVarP, beregnes værdier, før data grupperes. Hvis du bruger funktionen Var eller VarP, grupperes dataene, før værdier i feltudtrykket evalueres.

Brug funktionen DVar og DVarP i et beregnet kontrolelement, når du skal angive kriterier for at begrænse det datoområde, som funktionen udføres på. Hvis du f.eks. vil have vist en varians for ordrer, der skal sendes til Californien, skal du indstille egenskaben Kontrolelementkilde for en tekstboks til følgende udtryk:

=DVar("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Hvis du blot vil finde standardafvigelsen for alle poster i domæne, skal du bruge funktionen Var eller VarP.

Bemærk: Ikke gemte ændringer af poster i domæne medtages ikke, når du anvender disse funktioner. Hvis funktionerne DVar eller DVarP skal baseres på de ændrede værdier, skal du først gemme ændringerne ved at klikke på Gem post under Poster under fanen Data, flytte fokus til en anden post eller anvende metoden Opdater.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

Følgende eksempel returnerer den anslåede varians for en population og et eksempel på en population for ordrer, der er sendt til Storbritannien. Domænet er en ordretabel. Argumentet kriterier begrænser resultatpostsættet til de poster, for hvilke Modtagerland er lig med UK.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Eksempelvurdering.
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Populationsvurdering.
dblY = DVarP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

I det næste eksempel returneres anslåede værdier ved hjælp af variablen, strCountryRegion, i argumentet kriterier. Bemærk, at strengudtrykket indeholder enkelte anførselstegn ('), så strengkonstanten UK bliver omgivet af enkelte anførselstegn, når strengene sammenføjes.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×