Funktionen DVar og DVarP

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge funktionen DVar og DVarP til at anslå afvigelse for et værdisæt i et angivet postsæt (et domæne). Brug funktionen DVar og DVarP i VBA-modulet (Visual Basic for Applications), en makro, et forespørgselsudtryk eller et beregnet kontrolelement i en formular eller en rapport.

Brug funktionen DVarP til at evaluere afvigelse over en population og funktionen DVar til at evaluere et eksempel på en population.

Du kan f.eks. bruge funktionen DVar til at beregne variansen over et sæt resultater af skoleprøver.

Syntaks

DVARIANS ( udtryk domæne [kriterier] )

DVARIANSP ( udtryk domæne [kriterier] )

Funktionerne DVar og DVarP består af følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

udtr

Der er påkrævet. Et udtryk, der identificerer det numeriske felt, hvor du vil finde variansen. Det kan være en strengudtryk identificerer et felt fra en tabel eller forespørgsel, eller det kan være et udtryk, som udfører en beregning af data i det pågældende felt. Du kan medtage navnefeltet i en tabel, et kontrolelement i en formular, en konstant eller en funktion i exkurs. Hvis udtryk omfatter en funktion, kan det være enten indbyggede eller brugerdefinerede, men ikke et andet domæne- eller SQL-aggregatfunktion. De felter, der er inkluderet i udtryk skal være et numerisk felt.

domæne

Påkrævet. Et strengudtryk, der identificerer det sæt poster, som domænet består af. Det kan være et tabelnavn eller et forespørgselsnavn til en forespørgsel, som ikke kræver en parameter.

kriterier

Valgfrit. Et strengudtryk, der bruges til at begrænse dataområdet, som funktionen DVar eller DVarP udføres. Kriterier er for eksempel ofte svarer til WHERE-delsætningen i en SQL-udtryk uden ordet hvor. Hvis kriterier udelades, evaluere funktionerne DVar og DVarPudtryk i forhold til hele domænet. De felter, der er inkluderet i kriterier skal også være et felt i domæne Ellers funktionerne DVar og DVarP returnere en Null.


Bemærkninger

Hvis domæne henviser til færre end to poster, eller hvis færre end to poster opfylder criterien, DVar og DVarP funktioner returnerer en Null-værdi, der angiver, der ikke kan beregnes en varians.

Hvadenten du bruger funktionen DVar eller DVarP i en makro, et modul, et forespørgselsudtryk eller et beregnet kontrolelement, skal du være omhyggelig med at opbygge argumentet kriterier for at sikre, at det evalueres korrekt.

Du kan bruge funktionen DVar og DVarPtil at angive kriterier i rækken Kriterier for en udvælgelseforespørgsel i et beregnet feltudtryk i en forespørgsel eller i rækken Opdater til for en opdateringsforespørgsel.

Bemærk: Du kan bruge funktionen DVar og DVarP eller funktionen Var og VarP i et beregnet feltudtryk i en totalforespørgsel. Hvis du bruger funktionen DVar eller DVarP, beregnes værdier, før data grupperes. Hvis du bruger funktionen Var eller VarP, grupperes dataene, før værdier i feltudtrykket evalueres.

Brug funktionen DVar og DVarP i et beregnet kontrolelement, når du skal angive kriterier for at begrænse det datoområde, som funktionen udføres på. Hvis du f.eks. vil have vist en varians for ordrer, der skal sendes til Californien, skal du indstille egenskaben Kontrolelementkilde for en tekstboks til følgende udtryk:

=DVar("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Hvis du blot vil finde standardafvigelsen for alle poster i domæne, skal du bruge funktionen Var eller VarP.

Bemærk: Ikke gemte ændringer af poster i domæne medtages ikke, når du anvender disse funktioner. Hvis funktionerne DVar eller DVarP skal baseres på de ændrede værdier, skal du først gemme ændringerne ved at klikke på Gem post under Poster under fanen Data, flytte fokus til en anden post eller anvende metoden Opdater.

Eksempel

Bemærk: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

Følgende eksempel returnerer den anslåede varians for en population og et eksempel på en population for ordrer, der er sendt til Storbritannien. Domænet er en ordretabel. Argumentet kriterier begrænser resultatpostsættet til de poster, for hvilke Modtagerland er lig med UK.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DVarP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

I det næste eksempel returneres anslåede værdier ved hjælp af variablen, strCountryRegion, i argumentet kriterier. Bemærk, at strengudtrykket indeholder enkelte anførselstegn ('), så strengkonstanten UK bliver omgivet af enkelte anførselstegn, når strengene sammenføjes.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×