Funktionen DSum

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge funktionen DSum til at beregne summen af et værdisæt i et angivet postsæt (et domæne ). Brug funktionen DSum i et Visual Basic for Applications (VBA) modul, et makro, et forespørgselsudtryk eller et beregnet kontrolelement.

For eksempel kan du bruge funktionen DSum i et beregnet feltudtryk i en forespørgsel til at beregne de samlede salgsindtægter, som en bestemt medarbejder har foretaget over en periode. Eller du kan bruge funktionen DSum i et beregnet kontrolelement til at få vist en løbende sum af salg for et bestemt produkt.

Syntax

DSum ( udtryk domæne [kriterier] )

Syntaksen for funktionen DSum består af følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

udtr

Der kræves. Et udtryk, der identificerer numeriske felt, hvis værdier, du vil beregne totalen. Det kan være en strengudtryk, der identificerer et felt i en tabel eller forespørgsel, eller det kan være et udtryk, der udfører en beregning på data i dette felt. I udtrykkan du medtage navnet på et felt i en tabel, et kontrolelement i en formular, en konstant eller en funktion. Hvis udtryk omfatter en funktion, kan den være indbygget eller brugerdefineret men ikke et andet domæneaggregat- eller SQL-aggregatfunktion.

Domæne:

Der kræves. Et strengudtryk, der identificerer det sæt poster, der udgør domænet. Det kan være et tabelnavn eller et forespørgselsnavn til en forespørgsel, der ikke kræver en parameter.

criteria

Valgfri. Et strengudtryk, der bruges til at begrænse dataområdet, som funktionen DSum udføres. For eksempel kriterier svarer ofte til WHERE-delsætningen i et SQL-udtryk uden ordet hvor. Hvis kriterier udelades, evaluerer funktionen DSumudtryk i forhold til hele domænet. Et felt, der indgår i kriterierne skal også være et felt i domæne; Ellers returnerer funktionen DSum en Null.


Bemærkninger

Hvis ingen post, der opfylder argumentet kriterier , eller hvis domæne ikke indeholder nogen poster, returnerer funktionen DSum en null-værdi.

Uanset om du bruger funktionen DSum i en makro, modul, et forespørgselsudtryk eller en beregnet kontrolelement, skal du udforme argumentet kriterier grundigt for at sikre, at det evalueres korrekt.

Du kan bruge funktionen DSum til at angive kriterier i rækken kriterier for en forespørgsel i et beregnet felt i et forespørgselsudtryk eller i rækken Opdater til i en opdater forespørgsel.

Bemærk: Du kan bruge funktionen DSum eller Sum i et beregnet feltudtryk i en totalforespørgsel. Hvis du bruger funktionen DSum , beregnes værdier, før data grupperes. Hvis du bruger funktionen Sum , grupperes dataene, før værdier i feltudtryk evalueres.

Du vil bruge funktionen DSum , når du har brug at få vist summen af et sæt værdier fra et felt, ikke der er i postkilden for formularen eller rapporten. Lad os antage, at du har en formular, der viser oplysninger om et bestemt produkt. Du kan bruge funktionen DSum til at få vist en løbende total for salg af produktet i et beregnet kontrolelement.

Tip

Hvis du har brug at få vist en løbende total i et kontrolelement i en rapport, kan du bruge egenskaben LøbendeSum for det pågældende kontrolelement, hvis det felt, som den er baseret er medtaget i postkilden til rapporten. Du kan bruge funktionen DSum til at opretholde en løbende sum i en formular.

Bemærk: Ikke gemte ændringer af poster i domæne medtages ikke, når du bruger denne funktion. Hvis du vil funktionen DSum skal baseres på de ændrede værdier, skal du først gemme ændringerne ved enten at klikke på Gem post i gruppen poster under fanen Startside, flytte fokus til en anden post eller ved hjælp af metoden Update .

Eksempler

Brug funktionen DSum i et udtryk    Du kan bruge en domænefunktion (f.eks DSum) i rækken Opdater til for en opdateringsforespørgsel. Lad os antage, at du vil spore aktuelle salg efter produkt i en produkttabel. Du kan tilføje et nyt felt med navnet ///SalgIndtilNu til produkttabellen og køre en opdateringsforespørgsel for at beregne de korrekte værdier og opdatere posterne. Oprette en ny forespørgsel, der er baseret på tabellen produkter, og i gruppen Forespørgselstype under fanen Design for at gøre dette, skal du klikke på opdatering. Føj feltet SalgIndtilNu til forespørgselsgitteret, og Skriv følgende i rækken Opdater til:

DSum("[Quantity]*[UnitPrice]", "Order Details", _
"[ProductID] = "& [ProductID])

Når du kører forespørgslen, beregnes det samlede salg for hvert produkt, der er baseret på oplysninger fra tabellen Ordredetaljer. Summen af salg for hvert produkt, der føjes til tabellen produkter.

Bruge DSum i VBA-kode   

Bemærk: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et Visual Basic for Applications (VBA)-modul. Yderligere oplysninger om arbejde med VBA, vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere ord i søgefeltet.

I følgende eksempel lægges værdierne fra feltet Fragt for ordrer, der er leveret til Det Forenede Kongerige. Domænet er en Ordretabel. Argumentet kriterier begrænser resultatpostsættet poster til dem, hvor ShipCountryRegion er lig med UK.

Dim curX As Currency
curX = DSum("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

I næste eksempel beregnes en total ved hjælp af to særskilte kriterier. Bemærk, at enkelte anførselstegn (') og nummertegn (#) er medtaget i strengudtrykket, så strengkonstanten er omsluttet af enkelt anførselstegn, når strengene sammenføjes, og datoen er omsluttet af nummertegn.

Dim curX As Currency
curX = DSum("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK' AND _
[ShippedDate] > #1-1-95#")

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×