Funktionen DStDev og DStDevP

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge funktionen DStDev og DStDevP til at anslå standardafvigelsen for et værdisæt i et angivet postsæt (et domæne). Brug funktionen DStDev og DStDevP i VBA-modulet (Visual Basic for Applications), en makro, et forespørgselsudtryk eller et beregnet kontrolelement i en formular eller en rapport.

Brug funktionen DStDevP til at evaluere en population og funktionen DStDev til at evaluere et eksempel på en population.

Du kan f.eks. bruge funktionen DStDev i et modul til at beregne standardafvigelsen for resultaterne af et sæt skoleprøver.

Syntaks

DSTDAFV ( udtryk domæne [kriterier] )

DSTDAFVP ( udtryk domæne [kriterier] )

Funktionerne DStDev og DStDevP består af følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

udtryk

Påkrævet. Et udtryk, der identificerer det numeriske felt, som du ønsker at finde standardafvigelsen for. Det kan være et strengudtryk, der angiver et felt fra en tabel eller en forespørgsel, eller det kan være et udtryk, der udfører en beregning på data i dette felt. I udtryk kan du medtage navnet på et felt i en tabel, et kontrolelement i en formular, en konstant eller en funktion. Hvis udtryk omfatter en funktion, kan den enten være indbygget eller brugerdefineret, men ikke en anden domæne- eller SQL-aggregatfunktion.

domæne

Påkrævet. Et strengudtryk, der identificerer det sæt poster, som domænet består af. Det kan være et tabelnavn eller et forespørgselsnavn til en forespørgsel, som ikke kræver en parameter.

kriterier

Valgfrit. Et strengudtryk, der bruges til at begrænse dataområdet, som funktionen DSTDAFV eller DSTDAFVP udføres. Kriterier er for eksempel ofte svarer til WHERE-delsætningen i en SQL-udtryk uden ordet HVOR. Hvis kriterier udelades, evaluere funktionerne DStDev og DStDevPudtryk i forhold til hele domænet. De felter, der er inkluderet i kriterier skal også være et felt i domæne Ellers funktionerne DStDev og DStDevP vil returnere en Null.


Bemærkninger

Hvis domæne henviser til mindre end to poster, eller hvis mindre end to poster opfylder kriterier, returnerer funktionen DStDev og DStDevP en Null-værdi, hvilket angiver, at en standardafvigelse ikke kan beregnes.

Hvadenten du bruger funktionen DStDev eller DStDevP i en makro, et modul, et forespørgselsudtryk eller et beregnet kontrolelement, skal du være omhyggelig med at opbygge argumentet kriterier for at sikre, at det evalueres korrekt.

Du kan bruge funktionen DStDev og DStDevP til at angive kriterier i rækken Kriterier for en udvælgelsesforespørgsel. Du kan f.eks. oprette en forespørgsel på en ordretabel og en produkttabel for at få vist alle de produkter, hvis fragtomkostninger oversteg gennemsnitsværdien plus standardafvigelsen for fragtomkostninger. Rækken Kriterier under feltet Fragt skal indeholde følgende udtryk:

>(DStDev("[Freight]", "Orders") + DAvg("[Freight]", "Orders"))

Du kan bruge funktionen DStDev og DStDevP i et beregnet feltudtryk for en forespørgsel eller i rækken Opdater til i en opdater forespørgsel.

Bemærk: Du kan bruge funktionen DStDev og DStDevP eller funktionen StDev og StDevP i et beregnet feltudtryk i en totalforespørgsel. Hvis du bruger funktionen DStDev eller DStDevP, beregnes værdier, før data grupperes. Hvis du bruger funktionen StDev eller StDevP, grupperes dataene, før værdier i feltudtrykket evalueres.

Brug funktionen DStDev og DStDevP i et beregnet kontrolelement, når du skal angive kriterier for at begrænse det datoområde, som funktionen udføres på. Hvis du f.eks. vil have vist standardafvigelsen for ordrer, der skal sendes til Californien, skal du indstille egenskaben Kontrolelementkilde for en tekstboks til følgende udtryk:

=DStDev("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Hvis du blot vil finde standardafvigelsen for alle poster i domæne, skal du bruge funktionen StDev eller StDevP.

Tip!

Hvis datatypen for det felt, hvor udtryk udledes er et tal, returnerer funktionerne DStDev og DStDevP datatypen dobbelt. Hvis du bruger funktionen DSTDAFV eller DSTDAFVP i et beregnet kontrolelement, du medtage en funktion til konvertering af datatype i udtrykket for at forbedre ydeevnen.

Bemærk: Ikke gemte ændringer af poster i domæne medtages ikke, når du anvender disse funktioner. Hvis funktionerne DStDev eller DStDevP skal baseres på de ændrede værdier, skal du først gemme ændringerne ved at klikke på Gem post under Poster under fanen Data, flytte fokus til en anden post eller anvende metoden Opdater.

Eksempel

Bemærk: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

Følgende eksempel returnerer de laveste og højeste værdier fra feltet Fragt for ordrer, der er sendt til Storbritannien. Domænet er en ordretabel. Argumentet kriterier begrænser resultatpostsættet til de poster, hvor Modtagerland er lig med UK.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

I det næste eksempel beregnes de samme skøn ved hjælp af variablen, strCountryRegion, i argumentet kriterier. Bemærk, at strengudtrykket indeholder enkelte anførselstegn ('), så strengkonstanten UK bliver omgivet af enkelte anførselstegn, når strengene sammenføjes.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×