Funktionen DStDev og DStDevP

Du kan bruge funktionen DStDev og DStDevP til at anslå standardafvigelsen for et værdisæt i et angivet postsæt (et domæne). Brug funktionen DStDev og DStDevP i VBA-modulet (Visual Basic for Applications), en makro, et forespørgselsudtryk eller et beregnet kontrolelement i en formular eller en rapport.

Brug funktionen DStDevP til at evaluere en population og funktionen DStDev til at evaluere et eksempel på en population.

Du kan f.eks. bruge funktionen DStDev i et modul til at beregne standardafvigelsen for resultaterne af et sæt skoleprøver.

Syntaks

DStDev(udtryk, domæne [, kriterier] )

DStDevP(udtryk, domæne [, kriterier] )

Funktionerne DStDev og DStDevP består af følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

udtryk

Påkrævet. Et udtryk, der identificerer det numeriske felt, som du ønsker at finde standardafvigelsen for. Det kan være et strengudtryk, der angiver et felt fra en tabel eller en forespørgsel, eller det kan være et udtryk, der udfører en beregning på data i dette felt. I udtryk kan du medtage navnet på et felt i en tabel, et kontrolelement i en formular, en konstant eller en funktion. Hvis udtryk omfatter en funktion, kan den enten være indbygget eller brugerdefineret, men ikke en anden domæne- eller SQL-aggregatfunktion.

domæne

Påkrævet. Et strengudtryk, der identificerer det sæt poster, som domænet består af. Det kan være et tabelnavn eller et forespørgselsnavn til en forespørgsel, som ikke kræver en parameter.

kriterier

Valgfri. Et strengudtryk, der bruges til at begrænse det dataområde, som funktionen DStDev eller DStDevP udføres på. F.eks. svarer kriterier ofte til WHERE-delsætningen i et SQL-udtryk uden ordet WHERE. Hvis kriterier udelades, evaluerer funktionen DStDev og DStDevPudtryk i forhold til hele domænet. Alle de felter, som medtages i kriterier, skal også være felter i domæne. Hvis dette ikke er tilfældet, returnerer funktionen DStDev og DStDevP en Null-værdi.


Bemærkninger

Hvis domæne henviser til mindre end to poster, eller hvis mindre end to poster opfylder kriterier, returnerer funktionen DStDev og DStDevP en Null-værdi, hvilket angiver, at en standardafvigelse ikke kan beregnes.

Hvadenten du bruger funktionen DStDev eller DStDevP i en makro, et modul, et forespørgselsudtryk eller et beregnet kontrolelement, skal du være omhyggelig med at opbygge argumentet kriterier for at sikre, at det evalueres korrekt.

Du kan bruge funktionen DStDev og DStDevP til at angive kriterier i rækken Kriterier for en udvælgelsesforespørgsel. Du kan f.eks. oprette en forespørgsel på en ordretabel og en produkttabel for at få vist alle de produkter, hvis fragtomkostninger oversteg gennemsnitsværdien plus standardafvigelsen for fragtomkostninger. Rækken Kriterier under feltet Fragt skal indeholde følgende udtryk:

>(DStDev("[Freight]", "Orders") + DAvg("[Freight]", "Orders"))

Du kan bruge funktionen DStDev og DStDevP i et beregnet feltudtryk for en forespørgsel eller i rækken Opdater til i en opdater forespørgsel.

Bemærk: Du kan bruge funktionen DStDev og DStDevP eller funktionen StDev og StDevP i et beregnet feltudtryk i en totalforespørgsel. Hvis du bruger funktionen DStDev eller DStDevP, beregnes værdier, før data grupperes. Hvis du bruger funktionen StDev eller StDevP, grupperes dataene, før værdier i feltudtrykket evalueres.

Brug funktionen DStDev og DStDevP i et beregnet kontrolelement, når du skal angive kriterier for at begrænse det datoområde, som funktionen udføres på. Hvis du f.eks. vil have vist standardafvigelsen for ordrer, der skal sendes til Californien, skal du indstille egenskaben Kontrolelementkilde for en tekstboks til følgende udtryk:

=DStDev("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Hvis du blot vil finde standardafvigelsen for alle poster i domæne, skal du bruge funktionen StDev eller StDevP.

tip

Hvis datatypen for det felt, som udtryk udledes af, er et tal, returnerer funktionen DStDev og DStDevP datatypen Datatypen Dobbelt. Hvis du bruger funktionen DStDev eller DStDevP i et beregnet kontrolelement, skal du medtage en funktion til konvertering af datatype i udtrykket for at forbedre ydeevnen.

Bemærk: Ikke gemte ændringer af poster i domæne medtages ikke, når du anvender disse funktioner. Hvis funktionerne DStDev eller DStDevP skal baseres på de ændrede værdier, skal du først gemme ændringerne ved at klikke på Gem post under Poster under fanen Data, flytte fokus til en anden post eller anvende metoden Opdater.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

Følgende eksempel returnerer de laveste og højeste værdier fra feltet Fragt for ordrer, der er sendt til Storbritannien. Domænet er en ordretabel. Argumentet kriterier begrænser resultatpostsættet til de poster, hvor Modtagerland er lig med UK.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

I det næste eksempel beregnes de samme skøn ved hjælp af variablen, strCountryRegion, i argumentet kriterier. Bemærk, at strengudtrykket indeholder enkelte anførselstegn ('), så strengkonstanten UK bliver omgivet af enkelte anførselstegn, når strengene sammenføjes.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×