Funktionen DSA

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen DSA i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer afskrivningsbeløbet for et aktiv over en bestemt periode ved anvendelse af dobbeltsaldometoden eller en anden afskrivningsmetode, som du angiver.

Syntaks

DSA(købspris;restværdi;levetid;periode;[faktor])

Syntaksen for funktionen DSA har følgende argumenter:

  • Købspris    Påkrævet. Aktivets kostpris.

  • Restværdi    Påkrævet. Aktivets værdi ved afskrivningens afslutning. Denne værdi kan være nul (0).

  • Levetid    Påkrævet. Antallet af afskrivningsperioder (nogle gange kaldet aktivets levetid).

  • Periode    Påkrævet. Den periode, som afskrivningen skal beregnes for. Der skal benyttes samme enheder i perioden som i levetiden.

  • Faktor    Valgfrit. Den sats, som saldoen falder med. Hvis faktor udelades, forudsættes den at være 2 (dobbeltsaldometoden).

Vigtigt: Alle fem argumenter skal være positive tal.

Bemærkninger

  • Dobbeltsaldometoden benyttes til beregning af hurtig afskrivning. Afskrivningen er størst i den første afskrivningsperiode og faldende i de efterfølgende perioder. DSA bruger følgende formel til beregning af afskrivningen i en periode:

Min( (cost - total depreciation from prior periods) * (factor/life), (cost - salvage - total depreciation from prior periods) )

  • Hvis du ikke vil bruge dobbeltsaldometoden, skal du ændre faktor.

  • Du skal bruge VSA-metoden, hvis du vil skifte til den lineære afskrivningsmetode, når afskrivningen er større end saldoafskrivningsberegningen.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

 

DKK 2.400

Startomkostninger

DKK 300

Restværdi

10

Levetid i år

Formel

Beskrivelse

Resultat

=DSA(A2;A3;A4*365;1)

Afskrivningen den første dag med brug af dobbeltsaldometoden. Standardfaktoren er 2.

DKK 1,32

=DSA(A2;A3;A4*12;1;2)

Første måneds afskrivning.

DKK 40,00

=DSA(A2;A3;A4;1;2)

Første års afskrivning.

DKK 480,00

=DSA(A2;A3;A4;2;1,5)

Andet års afskrivning ved hjælp af en faktor på 1,5 i stedet for dobbeltsaldometoden

DKK 306,00

=DSA(A2;A3;A4;10)

Afskrivningen det 10. år. Standardfaktoren er 2.

DKK 22,12

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×